Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderwijs

Op basis van praktijkgericht onderzoek levert het lectoraat een actieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam. Hierdoor sluit het onderwijs optimaal aan op de beroepspraktijk.

Door samen te werken met docenten en studenten speelt het lectoraat Legal Management snel in op onderzoeksvragen uit de beroepspraktijk. Het lectoraat staat op verschillende manieren in verbinding met het onderwijs:

HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening

Minor Toezicht, Straffen en Gedrag

  • Het lectoraat heeft de multidisciplinaire minor Toezicht, Straffen en Gedrag ontwikkeld. In deze minor leveren studenten HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening een bijdrage aan de aanpak van grootstedelijke leefbaarheidsproblemen in de openbare ruimte, met een afgewogen mix van straffen en belonen.
  • Onderzoekers van het lectoraat geven college en verzorgen afstudeerbegeleiding binnen de master Legal Management. In deze tweejarige deeltijdopleiding ontwikkelen juridische professionals zich tot expert op het gebied van organisatie en inrichting van juridische diensten en complexe juridische processen.
Gepubliceerd door  AKMI 18 oktober 2021