Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoekslijnen

Lectoraat Legal Management

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Legal management richt zich op het beheersen van juridische risico’s en het realiseren van de juridische kwaliteit binnen organisaties. Hoe is de juridische functie georganiseerd, hoe geven juridische professionals vorm en inhoud aan die functie? En wat kan technologie daarbij voor hen betekenen?

Het lectoraat wordt inhoudelijk gecoördineerd door Arnt Mein, lector Legal Management en Ivar Timmer, lector Legal Management & Technology en omvat twee onderzoekslijnen:

  1. Legal Management
    Over de professionaliteit van juristen als bewakers van juridische kwaliteit.
  2. Legal Management & Technology
    Over het gebruik van technologie in het kader van Legal management.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 28 februari 2024