Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Legal Management

In de onderzoekslijn Legal Management, gecoördineerd door lector Arnt Mein, staat de professionele rol van juristen als bewakers van juridische kwaliteit centraal.

Juridische professionals opereren in een spanningsvolle omgeving. Hun rol binnen de organisatie verandert constant. Er wordt niet alleen van ze verwacht dat zij hun vak goed beheersen, maar ook dat zij adequaat rekening houden met de wensen en belangen van onder meer management, bestuur en burger. Zij worden geacht zich responsief op te stellen en maatwerk te bieden.

Vanuit het lectoraat onderzoeken we hoe de juridisch professional, als bewaker van juridische kwaliteit, werkt en ondersteund kan worden in zijn/haar beroepsuitoefening.

Centrale vragen in het onderzoek zijn:

  • Hoe gaan juristen om met de spanningsvolle omgeving waarin zij werkzaam zijn?
  • Hoe geven zij vorm en inhoud aan hun functie?
  • Bewegen zij mee met of bieden zij tegenwicht aan de organisatie?
  • Welke rol speelt de beroepsopvatting van juristen in dit verband en wat is daarbij hun moreel kompas?

Actuele voorbeelden:

  • Onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de toegang tot het recht en het passend oplossen van juridische geschillen
  • Onderzoek naar de rol van juristen bij de besluitvorming over vergunningverlening en het opleggen van sancties
  • Onderzoek naar bezwaarbehandeling en geschilbeslechting en de rol van juristen daarbij
  • Trainingen Legal management, met bijzondere aandacht voor procesinrichting en proactief juridisch risicomanagement, voor juridische professionals werkzaam bij overheidsorganisaties.
21 december 2022