Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het Beter Bezwaarspel

Een intervisiespel voor bezwaarjuristen

Wat voor een bezwaarjurist ben ik, en wat voor een bezwaarjurist wil ik zijn? Het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met bezwaarbehandelaars een intervisiespel ontwikkeld om spelenderwijs over deze vragen na te denken. Gebaseerd op onderzoek naar oplossing- en mensgericht werken bij bezwaar laat het spel je reflecteren op je eigen beroepshouding.

De beroepshouding van bezwaarjuristen blijkt een belangrijke en bepalende factor bij de behandeling van bezwaarschriften. Onderzoek heeft laten zien dat oplossings- en mensgericht werken bij bezwaar het proces helpt. Dit spel is ontwikkeld om in spelvorm na te denken over de vraag: wat voor een bezwaarjurist ben ik, en wat voor een bezwaarjurist wil ik zijn?

Doel van het spel

Het doel van het spel is om meer mens- en oplossingsgericht te gaan werken. Aan de hand van zes stappen uit de bezwaarschriftprocedure reflecteert de speler op hoe je te werk gaat bij het behandelen van bezwaarschriften, en in hoeverre dat anders of beter kan.

Het spel wordt in teamverband met collega-bezwaarbehandelaars gespeeld en kan ook ingezet worden om een nieuwe collega vertrouwd te maken met de werkwijze van het team.

Inhoud van het spel:

  • Een speelbord
  • Intervisie- en reflectiekaarten
  • Speelwijzer

Het spel aanvragen?

Het spel is op dit moment niet meer verkrijgbaar. We werken aan een online variant. Deze wordt via deze site beschikbaar gesteld.

Masterclass

Onder begeleiding van een van onze deskundigen het spel spelen? We bieden hiervoor workshops op maat aan. De kosten bedragen 500 euro voor een training van een dagdeel inclusief voorbereiding, begeleiding en nazorg. Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen per mail met Ellen Abbes, e.g.abbes@hva.nl.

Onderzoek als basis

Uit onderzoek naar oplossings- en mensgericht werken bij bezwaar onder vijf Noord-Hollandse gemeenten kwam naar voren dat de beroepshouding van de bezwaarjurist een van de doorslaggevende factoren is. Waarbij geldt dat hoe responsiever de werkwijze, hoe gemakkelijker het is om oplossingsgericht te werken. Met deze theorie als basis heeft het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam dit spel in samenwerking met bezwaarbehandelaars ontwikkeld. Meer weten over het onderzoek? Download hier het 'Handboek Oplossingsgericht werken bij bezwaar' .

Experts over het spel:

Michiel Scheltema, deskundige op het gebied van bestuursrecht:

'Het spel is wetenschappelijk onderbouwd, het kent een onderzoeksfase, een experimentfase en een reflectiefase. Het spel past bij de responsieve overheid.'

Bert Marseille, Hoogleraar bestuurskunde:

'Het is meer dan een spel. Het laat zien hoe de ideaaltypische bezwaarprocedure moet verlopen.'

Nick Steenhagen, bezwaarjurist gemeente Purmerend:

'Door het spel gaan bezwaarbehandelaars dezelfde taal spreken. Het nodigt uit tot het gesprek.'

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Arnt Mein over het spel

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 25 april 2024