Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Legal Management & Technology

De onderzoekslijn Legal Management & Technology, gecoördineerd door lector Ivar Timmer, onderzoekt het ontwerp en gebruik van technologie door juridische afdelingen en organisaties in het kader van Legal Management.

De tweede onderzoekslijn van het lectoraat Legal Management heeft betrekking op het gebruik van specialistische software voor de juridische beroepspraktijk. Het gaat om software ten behoeve van beslissingsondersteuning (inclusief juridische advisering), juridische informatievoorziening, databeheer, data-analyse en online geschilbeslechting.

De centrale vraag in het onderzoek is hoe specialistische software voor de rechtspraktijk (legal tech) zinvol en verantwoord kan worden in het kader van juridische dienstverlening en juridische processen.

Hieraan zijn onderzoeksvragen verbonden als:

  • Hoe kan technologie worden ingezet voor mensgerichte, responsieve (overheids)juridische dienstverlening, waarbij maatwerk wordt toegepast wanneer dat nodig is?
  • Wanneer leidt inzet van legal tech tot efficiëntiewinst die de benodigde investeringen in aanschaf, ontwikkeling en implementatie rechtvaardigt?
  • Wat vraagt de betrokkenheid bij ontwerp, implementatie en gebruik van legal tech aan kennis en vaardigheden binnen juridische teams/ afdelingen of organisaties?

Het lectoraat Legal Management & Technology coördineert het onderzoek dat door studenten, docenten en onderzoekers wordt verricht vanuit het Legal Tech Lab (LTL). Het lab is een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk op het gebied van technologie voor de rechtspraktijk. Aan het Legal Tech Lab zijn meer dan tien partnerorganisaties uit de rechtspraktijk verbonden, die nauw met elkaar en de HvA samenwerken. Vanuit het lab verrichten jaarlijks tientallen studenten praktijkgerichte onderzoek op het gebied van legal tech.

Het LTL maakt onderdeel uit van het HvA-brede Center of Expertise Applied Artificial Intelligence, waardoor er een nauwe verbinding is met state-of-the-art ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie in aanpalende domeinen.

Actuele voorbeelden:

  • Meerjarig gesubsidieerd onderzoek (in samenwerking met gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Hilversum en Utrecht en de provincies Gelderland en Utrecht) naar het ontwerpen van beslissingsondersteunende systemen voor en door juridische afdelingen;
  • Onderzoek naar de impact van technologie op de gemeentelijke juridische functie, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten;
  • Arbeidsmarktonderzoek, met bijzondere aandacht voor inhoudelijke trends en ontwikkelingen en de impact van technologie, naar de arbeidsmarktsituatie van hbo-juridische professionals.
  • Trainingen Legal management, met bijzondere aandacht voor procesinrichting, technologie en proactief juridisch risicomanagement, voor juridische professionals werkzaam bij (overheids-)organisaties.
21 december 2022