Onderzoeksintegratie en de Intentie tot Onderzoeksgedrag van Studenten in Hoger Beroepsonderwijs

Rapport

Het gebruik van onderzoek in de latere beroepspraktijk is het meest belangrijke aspect van leren onderzoeken voor hoger beroepsopleidingen. Deze onderzoeksvaardigheid is nodig om later te kunnen functioneren in onze supercomplexe maatschappij. Het opdoen van onderzoekservaring heeft echter alleen nut als de student de intentie heeft om deze ervaring te gaan gebruiken in de latere beroepspraktijk. Deze vragenlijststudie onder bachelorstudenten (N=2192) laat zien dat deze intentie vooral samenhangt met de attitude die de student heeft ten opzichte van onderzoek in het beroep (op basis van het RAVE model). De ervaren onderzoeksactiviteiten en onderzoekscontext hangen hier minder mee samen. In dit paper worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en wordt er verder gesproken over de betekenis voor de hoger onderwijspraktijk.

Referentie Griffioen, D. M. E. (2018). Onderzoeksintegratie en de Intentie tot Onderzoeksgedrag van Studenten in Hoger Beroepsonderwijs. Paper presented at Onderwijs Research Dagen 2018, Nijmegen, Netherlands.
Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 15 juni 2018

Publicatiedatum

jun 2018

Auteur(s)


Publicaties:

Research database