LO in Beweging

Bewegen in en om School

Om gezond te blijven, is regelmatig bewegen noodzakelijk. De basis voor een leven lang bewegen, wordt in de kinderjaren gelegd. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat kinderen goed leren bewegen en dus hun leven lang met plezier blijven bewegen. Het lectoraat werkt samen met de opleiding, het werkveld en partners aan kennis- en innovatievragen van gymdocenten en hun samenwerkingspartners. Met als missie dat alle kinderen goed leren, voldoende bewegen en plezier hebben in bewegen.

Het lectoraat Bewegen in en Om School is georganiseerd in 3 onderzoekslijnen:

Naast deze 3 onderzoekslijnen is de lector van het lectoraat ook themaleider van het thema Gezond Opgroeien binnen het Centre of Expertise Urban Vitality, waar onderzoekers vanuit een multidisciplinaire blik het systeem rondom opgroeiende kinderen in kaart brengen.

Ook is de lector lid van het landelijke lectorenplatform Sport & Bewegen, waar landelijke samenwerking plaatsvindt op de thema’s uit de praktijkgerichte Kennis- en Innovatieagenda (sportenbeweegonderzoek.nl).

Gepubliceerd door  Urban Vitality 13 juni 2023