LO in Beweging

Team

18 Resultaten

Ter ondersteuning van de werkzaamheden is er rond de lector een team gevormd. De focus ligt op curriculumvernieuwing en professionalisering van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Tevens wil het lectoraat een bijdrage leveren aan evidence based practice; het handelen in de praktijk van de lichamelijke opvoeding zo veel mogelijk baseren op bewijs en kennis.