Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderwijs

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad is sterk verbonden met het onderwijs en speelt een rol in de ontwikkeling en vernieuwing ervan. Het verbinden van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan onderwijs is iets wat continu bij het lectoraat op de agenda staat.

Samenwerking

Het lectoraat werkt nauw samen met de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie en de master Klimaatpsychologie en -gedrag . Zo worden kennis, inzichten, producten en netwerken van het lectoraat gebruikt in bestaande onderwijsmodules en bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Dit betreft zowel inhoudelijke kennis over het thema ‘duurzaam gedrag’ als kennis en vaardigheden rondom praktijkgerichte onderzoeksmethoden. Omgekeerd draagt het onderwijs ook bij aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek door het lectoraat. Zo fungeert het lectoraat regelmatig als opdrachtgever voor studentenprojecten en voor stages. Verder speelt het lectoraat een belangrijke rol bij het waarborgen van het thema ‘duurzaam gedrag’ in het onderwijs van de opleiding (klik voor meer informatie op Themateam).

Bijdrage lectoraat aan onderwijs

De overdracht van kennis vanuit het lectoraat naar het onderwijs vindt op verschillende manieren plaats. Zo geven onderzoekers gastcolleges aan studenten, zijn er onderzoekers met structurele onderwijstaken (klik voor meer informatie op Minoren) en zijn onderzoekers betrokken bij de ontwikkeling van nieuw onderwijs (klik voor meer informatie op Keuzevak). Naast de betrokkenheid van onderzoekers bij studenten is er ook contact met docenten, bijvoorbeeld in de vorm van inspiratie- of sparsessies.

Betrokkenheid studenten bij onderzoek

De HvA is een kennisinstelling en heeft als streven om studenten kennis te laten maken met en te laten participeren in het praktijkgericht onderzoek. Het lectoraat sluit zich hierbij aan en werkt regelmatig samen met studenten. Zo hebben studenten onderzoek gedaan en een bijdragen geleverd aan verschillende onderzoeksprojecten zoals Circulair wood en Product service systems. Daarnaast is het lectoraat ook geregeld opdrachtgever voor studentenprojecten in bestaande onderwijsmodules en voor stagiaires.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 september 2023