Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Minoren

De overdracht van kennis vanuit het lectoraat naar het onderwijs vindt op verschillende manieren plaats. Een voorbeeld daarvan zijn 2 minoren waarbij het lectoraat betrokken is.

Minor Psychologie voor de Grote Stad

Dit is een HvA-brede onderzoeksminor die georganiseerd wordt in het tweede semester van het studiejaar. Studenten krijgen in de minor les over omgevingspsychologie in de grote stad en leren de belangrijkste psychologische theorieën over o.a. motivatie, omgeving en gedragsbeïnvloeding. In de theorielijn krijgen studenten college over psychologie en gaan ze op stadsexcursies om de dynamiek en ontwikkelingen van de stad te verkennen. In de praktijklijn leren studenten onderzoek doen en een gedragsinterventie opstellen voor een opdrachtgever uit de praktijk. Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad is verbonden aan de minor als kennispartner. Duurzaam Gedrag is een essentieel onderdeel van grootstedelijke gedragsvraagstukken. Een duurzame stad vereist kennis van duurzaam gedrag, waardoor studenten in de minor veel kunnen leren van de expertise van het lectoraat.

Minor Desinformatie & Misinformatie

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad Stad heeft het psychologie-deel van de minor Desinformatie & Misinformatie ontwikkeld.

Desinformatie verspreidt zich via sociale netwerken via een aantal samenhangende processen, waarbij algoritmes, media en gedrag elkaar beïnvloeden: mechanismes van desinformatie. Studenten leren in de minor wat desinformatie is hoe het zich verspreidt en hoe social media algoritmes ervoor zorgen dat mensen desinformatie zien en met anderen delen. Daarnaast leren studenten waarom mensen in fake news geloven en hoe het komt dat mensen slecht in staat zijn om nep van echt te onderscheiden. Ook verdiepen ze zich in de maatschappelijke gevolgen van desinformatie en onderzoeken waarom organisaties opzettelijk desinformatie produceren en verspreiden.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 september 2023