Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Opleidingsprogramma

Leren werken in de 24-uurs zorg

Stagelopen binnen de 24-uurszorg voor jeugd vraagt om goeie begeleiding en voorbereiding van docenten en professionals. Om studenten hier zo goed mogelijk in te begeleiden is - in nauwe samenwerking tussen de opleiding Social Work en praktijkpartner Levvel - een gezamenlijk opleidingsprogramma ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de leerwerkplaats.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Studenten die stagelopen bij Levvel krijgen, naast hun stagedagen, één dag per week les. De lessen worden gegeven door een Social Work docent van de HvA en een leerbegeleider van Levvel. Dit docentenduo geeft samen les, en kan elkaar zo aanvullen vanuit hun eigen expertise en werkcontext. Zo wordt gezorgd dat de twee organisaties sámen vanuit één visie studenten voorbereiden op het werk in de praktijk.

Docentenduo

De docent en leerbegeleider hebben ieder hun eigen taken en vullen elkaar aan. De studenten komen wekelijks samen en kunnen daardoor hun ervaringen uitwisselen. Zij lopen allemaal stage bij een andere groep en doen andere ervaringen op. Het docentenduo faciliteert het bespreken van de onderwerpen en helpt studenten om diepgaand te reflecteren. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de vooraf vastgestelde thema’s, maar is er ook veel ruimte voor de inbreng van eigen ideeën en vraagstukken.

Hoe dit is voor een student zie je in onderstaand filmpje:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Studenten Julia van de opleiding social work geeft uitleg over haar ervaringen met de leewerkplaats voor werken in de 24-uurszorg voor jeugd. 

Inhoud opleidingsprogramma

De onderwerpen die per week behandeld worden sluiten direct aan op de praktijk in de leergroepen. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn: veiligheid in de groep, traumasensitief werken en ontwikkelingsgericht werken. De stageperiode is ingedeeld in een praktijksemester en een beroepsemester. Er zijn twee docentenhandleidingen met uitleg over de lessen per week en een infographic met daarop de didactische uitgangspunten waarop de lessen gebaseerd zijn. Voor de twee semesters zijn de gebruikte PowerPoints en voorbereidingsmaterialen voor studenten op aanvraag beschikbaar.

  • Praktijksemester
    In dit eerste deel van de afstudeerfase lopen studenten vier dagen stage in de praktijk en hebben ze een dag onderwijs. De docentenhandleiding is hier te downloaden. De binnen dit semester horende PowerPoints en de voorbereidingsmaterialen zijn op aanvraag beschikbaar.

  • Beroepsemester
    In dit tweede deel van de afstudeerfase lopen studenten drie dagen stage in de praktijk en hebben ze twee dagen onderwijs. Hier vind je de binnen dit semester horende docentenhandleiding. De PowerPoints en de voorbereidingsmaterialen zijn op aanvraag beschikbaar.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 februari 2024