Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Praktijkprofiel

Het werken in een leefgroep vergt veel van professionals. Ze moeten veel verschillende dingen kunnen en dat allemaal tegelijk. Het is logisch dat het tijd kost om dit onder de knie te krijgen en dat het bovendien van een professional vergt om blijvend te ontwikkelen. Een praktijkprofiel kan hierbij helpen. Een praktijkprofiel is een hulpmiddel om de kern van een aanpak te verhelderen. Het praktijkprofiel helpt binnen de leerwerkplaats om te verduidelijken wat het werk in leefgroepen inhoudt. Het beschrijft daarbij niet alleen het ‘wat’, maar ook het ‘hoe’. Deze beschrijving vormt de basis voor het leren werken in de 24-uurszorg.

Een manier waarop het praktijkprofiel gebruikt zou kunnen worden, is door het er bijvoorbeeld bij te pakken tijdens het nabespreken van een situatie die een student heeft meegemaakt. Eerst bepalen stagiair en begeleider samen binnen welk van de vijf thema’s de situatie valt. Vervolgens kunnen ze kijken welke handelingen de student nu heeft uitgevoerd en welke nog meer zouden kunnen helpen in een toekomstige vergelijkbare situatie. Het biedt dus handvatten voor een reflectief gesprek en coaching.

In het filmpje hieronder wordt meer uitleg gegeven over het werken met een praktijkprofiel.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Inhoud

In dit praktijkprofiel zijn vijf thema’s onderscheiden die allemaal belangrijk zijn bij het werken in leefgroepen. Deze thema’s zijn als volgt:

  1. De relatie met de jongeren
  2. Een positief en veilig leefklimaat realiseren
  3. Ontwikkelingsgericht werken
  4. Systeemgericht werken
  5. Zelfzorg

Deze vijf thema’s zijn gebaseerd op literatuur en input van ervaren professionals van Levvel.

Meer weten over het praktijkprofiel? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 30 november 2023