Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Evaluatie Leerwerkplaats

Tijdens de pilotfase van de leerwerkplaats is een evaluatie gedaan om te achterhalen wat er goed gaat en wat er beter kan. De evaluatie is op verschillende manieren uitgevoerd.

Voor de evaluatie:

  • zijn interviews gehouden met zeven stagiairs die stageliepen of hebben gelopen binnen de 24-uurszorg, maar buiten de leerwerkplaats. Dit is gedaan om de uitgangssituatie van de stageperiode in kaart te brengen.
  • is een interview gehouden met een student uit de eerste lichting leerwerkplaatsstudenten die gestart zijn in februari 2022. En er is gebruikgemaakt van een evaluatie met de eerste drie studenten. Dit was voor het in kaart brengen van de huidige situatie.
  • is een enquête ingevuld door 5 studenten die gestart zijn binnen de leerwerkplaats in september 2022.
  • Tot slot zijn er interviews gehouden met de leerbegeleider vanuit Levvel en de docent van de HvA. De uitkomsten van deze evaluatie zijn in te zien via onderstaande PowerPoint.

Het vervolg

Deze evaluatie is niet het einde van het onderzoek rondom de leerwerkplaats. Het is de bedoeling om het reilen en zeilen binnen de leerwerkplaats blijvend te monitoren. Hiertoe wordt nog een plan opgesteld.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 30 november 2023