Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leren werken in de 24-uurs zorg

Een gezamenlijk opleidingsprogramma voor betere voorbereiding van toekomstige professionals op het werk in de 24-uurs jeugdzorg

Er is binnen de jeugdzorg dringend behoefte aan professionals die in leefgroepen een veilig leefklimaat kunnen garanderen, oog hebben voor de behoeften van individuele bewoners en de ontwikkeling van bewoners ondersteunen en stimuleren. Om studenten goed voor te bereiden op het werken in de 24-uurs zorg voor jeugd heeft de opleiding Social Work van de HvA samen met Levvel een nieuwe manier van begeleiden en lesgeven ontwikkeld voor studenten die stage lopen in leefgroepen voor jongeren. Dat gebeurt in de leerwerkplaats ‘Leren werken in de 24-uurszorg’.

Opleidingsprogramma met praktijkprofiel

De opleiding Social Work, het lectoraat Jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam en Levvel hebben samen een opleidingsprogramma ontwikkeld waarin onderwerpen aan bod komen die direct van belang en tot nut zijn voor het werk in de leefgroep. Aan de basis van dit opleidingsprogramma ligt het gezamenlijk ontwikkelde praktijkprofiel ‘werken in de 24-uurszorg (jeugd)’. Het praktijkprofiel bevat een beschrijving van de kernthema’s van het werk in leefgroepen (het ‘wat’) en de activiteiten die daarbij horen (het ‘hoe’).

Studenten van de verschillende leefgroepen komen wekelijks bijeen en krijgen les van een docent van de opleiding en een leerbegeleider van Levvel. Kernthema’s van het werk in de leefgroepen komen aan de orde, opdrachten worden besproken en studenten reflecteren op het werk met de jongeren in de groep, het samenwerken met collega’s in een team en het werken in een organisatie.

E-magazine

Naast het opleidingsprogramma en het praktijkprofiel zijn meer producten ontwikkeld, waaronder een e-magazine met achtergrondinformatie en een PowerPoint met een evaluatie van de pilot van de Leerwerkplaats.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 februari 2024