Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Teacher Leadership

Hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden?

Van leraren wordt steeds meer verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor en leiding nemen bij de ontwikkeling van onderwijs. De internationale term hiervoor is ‘teacher leadership.’ Dit leiderschap gaat over de invloed die leraren uitoefenen op zaken die hun eigen klas of hun eigen vak overstijgen.

Leiderschap van leraren kan veel verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om het inbrengen van ideeën, ondersteuning of advies. Het kan betrekking hebben op het curriculum, de organisatie of collega’s. En de focus kan liggen op het eigen team, de eigen school, het bestuur, maar ook daar buiten.

Een rapport met een website

Aanleiding voor deze website brengt is het rapport: Teacher Leadership. Hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden? Dit rapport is geschreven door Marco Snoek, Frank Hulsbos en Inge Andersen, en is een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht en gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek .

Onderzoeksvragen Teacher Leadership

In het rapport stonden vier onderzoekvragen centraal. Deze vragen vormen ook de basis van deze website.

  1. Waarom is er in toenemende mate aandacht voor teacher leadership?
  2. Wat is teacher leadership precies?
  3. Wat is er uit onderzoek bekend over de effecten van en condities voor teacher leadership?
  4. Welke vormen van teacher leadership zijn er in de Nederlandse context reeds zichtbaar?

Uit de literatuur rond leiderschap van leraren komt een belangrijke paradox naar voren: het feit dat het leiderschap van enkele leraren het leiderschap van andere leraren in de weg kan zitten.

Bij het beantwoorden van de hoofdvraag hoe het leiderschap van leraren in scholen versterkt kan worden komt vervolgens aan bod hoe docenten deze rol op zich kunnen nemen en wat schoolbesturen kunnen doen om leiderschap te stimuleren.

Portretten van leraren in leiderschapsrollen

De portretten illustreren hoe het leiderschap van docenten op vele manieren opgepakt en gestimuleerd kan worden, zowel door leraren zelf, als door schoolleiders en door opleiders die leraren daarbij willen ondersteunen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 6 mei 2019