Terugblik 2023

Kansrijk kiezen

Het 34ste Nationaal Decanensymposium UvA | HvA vond plaats op 21 september 2023 in de aula van de UvA. Dit jaar waren er meer dan 400 aanmeldingen vanuit heel Nederland. Niet alleen loopbaanbegeleiders en middelbare school-decanen waren aanwezig, maar ook vakgenoten van andere instellingen werkzaam op het gebied van aansluiting en instroom en collega’s van de UvA en de HvA. Nieuw dit jaar was dat het decanensymposium in nauwe samenwerking met het Expertisepunt LOB tot stand is gekomen.

Ondanks de regen was de opkomst groot en zat de sfeer er goed in. Fijn om zoveel vakgenoten en professionals uit het vak eens per jaar bij elkaar te zien, samen geïnspireerd te raken en met elkaar te netwerken!

Het thema van het decanensympoisum was ‘Kansrijk kiezen’. Tijdens het symposium kwam onder andere aan bod hoe niet alleen hart, bezieling en bevlogenheid een bron van studiekeuze zijn, maar dat ook voorkeuren, capaciteiten en kansen op de arbeidsmarkt mee zouden moeten wegen in de studiekeuze (zie LinkedIn post Natanja de Bruin).

Opening

De dag werd begeleid door Japke Ebbinge, sociaal psycholoog, trainer, coach en podcastmaker en afgetrapt met een interview met Jouke Post (loopbaanonderzoeker/adviseur Saxion) en Leih Beelen (loopbaanadviseur James) die aanstipten dat er een spanningsveld bestaat tussen wat het individu wil en wat de maatschappij nodig heeft. Vragen die de aanwezigen meekregen voor de dag waren onder andere: ‘Mag je sturen (op groen of duurzaam)? Wat is de rolopvatting van loopbaanadviseurs, studiekeuzeadviseurs en decanen?’

Welkomstwoord

Voorzitter van het College van Bestuur van de HvA, Jopie Nooren, benadrukte in haar welkomstwoord dat het ook van belang is jongeren te laten nadenken over de vraag welke leercontext passend is bij de talenten die iemand heeft. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan welke leerconcept bij je past en waar de behoefte zit om je te ontwikkelen.

Keynotes

Het ochtendprogramma bevatte twee keynotes. De eerste keynote werd verzorgd door Dr. Jessie Bakens, senior onderzoeker projectleider bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht. Volgens onderzoek is er in de toekomst vraag naar beroepen met een hoog probleemoplossend vermogen waarbij veel interpersoonlijke vaardigheden worden gevraagd. Tijdens de keynote onderstreepte Jessie dat een studiekeuze gebaseerd zou moeten zijn op drie peilers: wat vind ik leuk, wat kan ik én waar zijn de banen? Daarmee wordt het arbeidsmarktperspectief meegenomen in je studiekeuze. Staar je daarbij niet blind op startsalaris, want dat zegt niet altijd alles over je doorgroeimogelijkheden en carriereperspectieven. [Toekomstbestendige studiekeuze - Jessie Bakens]

De tweede spreker was Sander Heijne, journalist, schrijver, podcastmaker en presentator. Sander startte zijn verhandeling met een waarschuwing aan decanen van middelbare scholen: “U kunt uw leerlingen de verkeerde kant op sturen!”. In het verhaal van Sander kwam onder andere naar voren dat als gevolg van de vergrijzing er in 2050 twee werkenden zijn op één gepensioneerde burger. Ter vergelijking: in 2010 waren dat nog vier werkenden. Men zou dus kunnen denken dat wat je ook kiest, er genoeg werk te vinden is. Kritische noot hierbij is dat de Kansenkaart van Nederland laat zien dat wanneer je in een bepaald gebied opgroeit en je ouders een laag inkomen verdienen, de kans groter is dat de kinderen ook een laag inkomen zullen verdienen.

Column

Het laatste onderdeel van het ochtendprogramma was een column van dichter, columnist en docent Ellen Deckwitz. Ellen illustreerde het antwoord wat leerlingen haar geven op de vraag wat wil je later worden: ‘rijk’ Met de tip om niet alleen naar extrinsieke rijkdom te kijken, maar ook naar intrinsieke waarden. Bedenk op wat type werkvloer je terecht wilt komen, of je er tegen kan om in eenzaamheid te werken, hoe functioneer je onder druk en in groepen?

Maar om tot een keuze te komen voor iets dat in het dagelijks leven bij je past heb je zelfkennis nodig. Daarom adviseert Ellen alle studiekiezers om te gaan SCHRIJVEN in een dagboek over wat je bezighoudt. En vergeet daarin niet de processen die om je heen gebeuren: ‘wat houd je ouders bezig?’. Door te schrijven leer je ook lezen en reflecteren op je eigen bijdrage aan het collectief.

Met deze alles verbindende column van Ellen kwam het ochtendprogramma tot een einde. Na een smakelijke lunch kon vervolgens ’s middags gekozen worden uit verschillende workshops.

Foto slideshow [Klik op de pijltjes]

Lees hier de powerpoints en artikelen per workshop terug:

Video's Decanensymposium 2023

Hieronder staat de playlist met vier opnames van het Decanensymposium. Klik in de rechterbovenhoek om een keuze te maken uit de lezingen van Sander Heijne, Jessie Bakens, Jopie Nooren en Ellen Deckwitz.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Kijk hier de video opnames terug van de lezingen van Sander Heijne, Jessie Bakens, Ellen Deckwitz en Jopie Nooren.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 oktober 2023