Nationaal decanensymposium UvA-HvA

Donderdag 19 september 2019

Op donderdag 19 september 2019 vond het 30e Nationaal Decanensymposium UvA-HvA plaats. Samen met ruim 450 schooldecanen uit heel Nederland verkenden experts uit het onderwijs het thema ‘Klaar met kiezen?!’

Keuzestress is al lang geen nieuw woord meer. We hebben er allemaal last van en zijn er soms zelfs een beetje klaar mee. Ook leerlingen, voor wie het kiezen van dé juiste studie vaak een opgave en bron van stress is. Het is tijd de druk van de ‘keuzeketel’ te halen en te benadrukken dat je loopbaan of je levensgeluk niet afhangt van die ene keuze. Je kunt je studie en loopbaan nog op vele manieren volop richting geven.

Tijdens het symposium besteedden we aandacht aan het belang van persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en studenten, omdat die ontwikkeling, naast het behalen van een diploma, relevant is bij het maken van een autonome keuze, en bijdraagt aan een goede startpositie van een lange, vaak nog ongewisse, meanderende, loopbaan in een veranderend beroepenveld.

Waarom is het belangrijk dat we de intrinsieke motivatie van leerlingen stimuleren, waardoor er ruimte komt voor het ontdekken en ontwikkelen van talent? Hoe helpt dit hen om autonome keuzes te maken, zodat ze ook tijdens hun studie met minoren, stages en een eventuele master hun loopbaan zelf richting blijven geven? Ook tijdens ons werkzame leven houdt dit proces van je eigen talenten ontdekken, kansen zien en benutten en verantwoordelijkheid nemen niet op. Hoeveel veertigers en vijftigers doen nog het werk waar ze voor zijn opgeleid?

PROGRAMMA

Het symposium werd geopend door Geert ten Dam, voorzitter van het CvB van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna bogen wetenschappers en praktijkmensen zich over het thema van dit jaar. Het plenaire programma werd geleid door Nadia Moussaid.

De eerste spreker, Rolf van der Velden van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), schetste de context van de doorstroom naar het hoger onderwijs. Hij hield een presentatie over de vraag: hoe vergaat het onze leerlingen na het behalen van hun vo-diploma in het hbo of wo?

Jolanda Hogewind, rector van het IJburg College in Amsterdam, ging met haar presentatie in op ervaringen uit de praktijk. Wat doet aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en hoe pak je dit aan als het om studiekeuzebegeleiding gaat?

De derde spreker, Maarten Vansteenkiste, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent, schetste het theoretisch kader: waarom is vroeg beginnen met het stimuleren van intrinsieke motivatie belangrijk en hoe dragen we als decanen en docenten hier aan bij tijdens de schoolperiode?

De column tijdens het symposium werd verzorgd door Julia van Nijhuis, de afsluiting en intermezzo door Hiske Schipper.

Na de lunch konden de deelnemers kiezen uit één van de volgende masterclasses:

  • Evelyne Meens en Robbert Vermulst - Passende studiekeuzes…. Een verhaal met twee kanten
  • Japke Ebbinge - Oplossingsgerichte gespreksvoering
  • Victor Lamme - Doet een brein ook zo moeilijk over het kiezen van een studie?

TERUGBLIK

Lees een verslag van het symposium van Science Guide

Bekijk het fotoalbum

Of kijk onze livestream hieronder terug:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Livestream decanensymposium UvA-HvA 2019 (deel 1)

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Livestream decanensymposium UvA-HvA 2019 (deel 2)

POSTER EN TEKENINGEN

Bekijk hier de posters van tekenaars Luuk Poorthuis en Geert Gratama (langehalen.nl).
Let op: vermeld website langehalen.nl bij gebruik van de poster of tekeningen.
Bekijk de poster
Bekijk de tekeningen (deel 1)
Bekijke de tekeningen (deel 2)

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 juli 2022