Hogeschool van Amsterdam

Ondersteunende afdelingen

Bestuursondersteuning en Bedrijfsvoering bestuursstaf zijn de ondersteunende afdelingen van de HvA.

Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning ondersteunt het College van Bestuur bij de integrale taakuitoefening en begeleidt het besluitvormingsproces en de procesondersteuning voor de Hogeschool van Amsterdam.

Secretaris van de Hogeschool 

drs. M.N. ​(Maaike) Lürsen​
m.n.lursen@hva.nl  

Secretariaat

B. (Beatrice) Wiechmann
020  525 6191
Secretariaat-secretaris-CvB-HvA@uva.nl

​Bestuurssecretarissen        

drs. G. (Gilles) van der Hoeven 
020 525 6195
g.van.der.hoeven@hva.nl

drs. J.C. (Jochem) van der Stok
020 525 6195
j.c.van.der.stok@hva.nl

drs. J.C.C. (Jorine) Boink
020 525 6195
j.c.c.boink@hva.nl

Griffier

J.I. (Janneke) Roodzant
020 525 2818
griffie-cvb@hva.nl

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming ziet er op toe of persoonsgegevens op juiste wijze worden verzameld en beschermd. Daarnaast adviseert de functionaris het College van Bestuur, faculteiten, afdelingen en medewerkers over aangelegenheden (waaronder klachten) over de bescherming van persoonsgegevens. In dat kader wordt (onder meer) regelmatig overleg gevoerd met de afdeling juridische zaken en ICT-Services.

De functionaris gegevensbeheer heeft een geheimhoudingsplicht en oefent zijn/haar taak uit in onafhankelijkheid.

Contact:

Mr. C.L. (Kees) Koppenol
Spui 21
(020) 595 33 72
c.l.koppenol@hva.nl

Secretariaat: mevrouw M.C. (Marleen) van Winden
m.van.winden@hva.nl


Bedrijfsvoering bestuursstaf

Het  bedrijfsbureau is onderdeel van de Bestuursstaf. Het hoofd bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de HvA Bestuursstaf voor de beleidsgebieden:

 • financiën
 • informatie- en servicemanagement
 • huisvesting.

Zij legt verantwoording af aan de secretaris HvA.

Onder het bedrijfsbureau van de  Bestuursstaf vallen bovendien:

 • de controller voor de Bestuursstaf
 • de afdeling documentaire informatievoorziening
 • de afdeling P&O Staven en Diensten
 • de facility-manager
 • de informatiemanager
 • de adviseur integrale veiligheid
 • secretaresses van de Bestuursstaf en het CvB
 • de ambtelijk secretaris van de centrale medezeggenschapsraad / deelraad staven en diensten.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 30 januari 2017