Venture Centre

HBO Take Off

Jouw product of dienst kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Je wilt daarom de haalbaarheid van je innovatieve idee onderzoeken door de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen. Regieorgaan SIA geeft je die mogelijkheid door haalbaarheidsstudies te financieren voor het onderzoeken van jouw idee. Het HvA Venture Center en IXA helpen je bij jouw aanvraag voor de HBO Take-Off. Hieronder wordt uitgelegd hoe je een afspraak maakt om de mogelijkheden te bespreken.

De HBO Take-Off Regeling

Deze regeling financiert een haalbaarheidsonderzoek. Je kunt onder andere een octrooionderzoek doen, een inventarisatie maken van beschikbare technologie of een marktanalyse uitvoeren.

Het daarvoor beschikbare bedrag is tussen de 10.000 en 40.000 euro.

HBO Studenten(ondernemers) en medewerkers die de haalbaarheid van een innovatief idee willen onderzoeken kunnen een aanvraag doen. Deze aanvragen worden beoordeeld op vier criteria die even zwaar tellen bij de beoordeling:

 • kennisbasis en innovativiteit
 • commerciële potentie
 • kwaliteit van het team
 • kwaliteit van het projectplan

De hogeschool is de aanvrager

Belangrijk om te weten is dat als een Take-off hbo projectvoorstel wordt gehonoreerd, dan keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de hogeschool die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van het projectplan. Met dat geld vergoedt de hogeschool - conform de in de aanvraag opgenomen begroting - de kosten van de haalbaarheidsstudie.

Hoe en waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit ondernemende onderzoekers uit diverse onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers. Na een eerste schriftelijke beoordeling volgt op uitnodiging de mogelijkheid om je plannen kort toe te lichten aan de commissie. Dit is een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject!

De haalbaarheidsstudie

De HBO Take-off is bedoeld voor het doen van een studie naar de technische haalbaarheid en/of markthaalbaarheid. Kort gezegd; de financiering bedoeld om één van de drie volgende dingen te onderzoeken of valideren:

 1. De technologie of het proces om een bepaalde waarde te gaan leveren.
 2. De behoefte van de bedoelde doelgroep om met behulp van het product een probleem op te lossen.
 3. De commerciele haalbaarheid om een oplossing bij de doelgroep te krijgen.

Tot slot is het niet ongebruikelijk om ook een risico inventarisatie onderdeel van deze studie te laten zijn.

Hieronder wordt in een filmpje de waarde van het doen van een haalbaarheidsstudie uitgelegd.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Beginnen met een aanvraag

Als je als student of alumnus van de HvA een HBO Take-off subsidie wilt aanvragen voor jouw project of onderneming kan dat. Je vraagt dan een gesprek aan met één van onze coaches door dit formulier in te vullen.

Daarbij is het van belang met twee dingen rekening te houden:

 1. Bij de HvA dient er een lectoraat betrokken te zijn bij de aanvraag, kijk vooraf op de website van de HvA of er een lector of onderzoeker is die qua expertise een logische match zou zijn als partner voor dit project (https://www.hva.nl/onderzoek/lectoraten)
 2. De subsidie kent twee vaste indien momenten en in het schrijven en voorbereiden van een goede aanvraag kost 1 tot 2 maanden - voor studenten raden wij aan eerst het 10K Pre-Incubator programma te volgen. (www.hva.nl/10K)

Aankomende indienronden:

 • Voorjaar 2022 - sluitingsdatum uiterlijk 29 Maart 2022
 • Najaar 2022 - sluitingsdatum uiterlijk 20 september 2022

Ook mogelijk: Take-off Fase 2

Naast de HBO Take-off is er ook een Take-off Fase 2 aanvraag mogelijk. Deze regeling richt zich op vroegefasetrajecten en verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening met een minimale omvang van € 50.000,- en een maximale omvang van € 250.000,- aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten (WO), erkende TO2 instellingen, en Nederlandse hogescholen (HBO).

Een vroegefasetraject bestaat uit de stappen en activiteiten om te zorgen dat het idee/concept commercieel levensvatbaar wordt, dat het proces of de dienst met succes de markt op kan en gaat, dat de onderneming zal groeien en dat er geld zal worden verdiend.

Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Ook als je als HvA student, medewerker of alumnus interesse hebt in deze regeling kan je contact met ons opnemen.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap Regieorgaan SIA 26 april 2022