Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Urban Vitality - Van Topzorg naar Topsport

Amsterdam bruist. Al eeuwen. En dat houden we graag zo. Daarom onderzoekt het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE UV) hoe zij stadsbewoners kan helpen vitaal en gezond te worden of te blijven. In wijken, op scholen en bij sportverenigingen.

In de stad wonen uiteenlopende groepen die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun gezondheid en leefstijl. Neem kwetsbare ouderen die thuiswonen, kinderen met overgewicht of hartpatiënten die moeten revalideren. Maar ook topsporters, die willen weten hoe zij nog beter kunnen trainen.

Gezondheid versterken

CoE UV kijkt hoe we de vitaliteit kunnen versterken van deze groepen. Groepen met verschillende culturele achtergronden en sociaal-economische status, van Nieuw-West tot centrum tot Zuid-Oost. Hiervoor werken we samen met bijvoorbeeld de gemeente, zorginstellingen en ziekenhuizen. Én natuurlijk met deze mensen zelf.

Onze onderzoekers en studenten brengen bijvoorbeeld in kaart:

Wat we ook doen, en voor welke doelgroep dan ook, we zijn er altijd op uit mensen verantwoord te laten bewegen en eten. Want de groep Amsterdammers die te weinig beweegt en ongezond eet groeit nog steeds.

Zo vragen we ons af:

Onze studenten doen hun onderzoek samen met – vaak gepromoveerde – HvA-docenten en -lectoren . De onderzoekteams trekken bij voorkeur op met andere disciplines, én met andere partijen die werken aan de gezondheid van Amsterdammers, zoals:

  • Amsterdam UMC
  • TNO
  • zorgcentra
  • sportinstellingen
  • migrantenvertegenwoordigers
  • patiënten- en beroepsverenigingen

We werken ook nauw samen met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld met app-ontwikkelaars en voedingsbedrijven.

Living labs

Het meeste onderzoek van Urban Vitality vindt plaats in living labs, praktijksettings in de stad, waarin bewoners, patiënten en sporters actief bijdragen aan het onderzoek.

Onder de onderzoekers zijn veel docenten van de HvA. Zij gebruiken de laatste inzichten uit het onderzoek in het onderwijs. Studenten leren meebuigen met steeds veranderende maatschappij en nieuwe oplossingen te bedenken.

Zo brengen we de aankomende (wijk)verpleegkundigen, paramedici, diëtisten, sportdocenten en ondernemers een onderzoekende basishouding bij, zodat zij na hun afstuderen direct hun steentje kunnen bijdragen aan een gezonde stad.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 mei 2021