Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Projectenonderzoek

Van Schulden naar Kansen

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voerde samen met Nationale-Nederlanden en Aegon tussen 2016 en 2020 in zeven steden een programma uit gericht op het terugdringen van armoede en schulden. Onderdeel hiervan was het projectenonderzoek.

In het projectenonderzoek werd jaarlijks een digitale vragenlijst naar de projectleiders van alle 78 projecten gestuurd. In deze vragenlijst beantwoordden zij vragen over:

  • Het doel van de projecten;
  • Het bereik van de projecten (hoeveel deelnemers worden bereikt en wat zijn kenmerken van de deelnemers aan de projecten);
  • De werkwijze in de projecten;
  • De aansluiting van de projecten bij de WhatWorks principes.

Whatworks principes

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde specifiek voor het armoede- en schuldenwerkveld de WhatWorks principes. Deze baseerden we op principes voor effectieve interventies uit andere werkvelden. Ze vormen een toetsingsmodel voor effectieve interventies in de schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Het model stimuleert dat er in projecten gekeken wordt naar wat nodig is voor het realiseren van een optimaal resultaat. Doel was het in kaart brengen van het jaarlijkse bereik en de impact van de projecten op financiële zelfredzaamheid volgens de projectverantwoordelijken.

Mede aan de hand van de beoordeling van hun project op de WhatWorks principes ontvingen de projectleiders tips ter verbetering van hun projecten. De toegevoegde waarde hiervan was dat de projectleiders inzicht kregen in de werkzame bestanddelen van hun project. Deze kunnen ze delen met subsidiegevers of beoogde samenwerkingspartners. Daarmee kunnen zij duurzame relaties aangaan ook met het oog op de afloop van de subsidie die ze kregen in het kader van het vsnk-programma.

Publicaties projectenonderzoek

Stichting van Schulden naar Kansen / Nationale-Nederlanden

Aegon

Whatworks principes

  • Goede, W. & D.J. Mak (2019). Whatworks principes als richtlijn voor effectievere lokale projecten op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. In: Geuns, R. van, Desan, L. & R. van der Wijden (2019). Hulp bij armoede. Bouwstenen voor effectieve hulpverlening bij armoede en schulden. Houten: bohn stafleu van loghum.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023