Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het boek: Van Schulden Naar Kansen - Weten Wat Werkt

Het boek over de impact van vijf jaar armoede en schuldenbestrijding

Het lectoraat Armoede Interventies, Nationale-Nederlanden en Aegon voerden vijf jaar lang een programma uit gericht op het terugdringen van armoede en schulden. In totaal werden 85 lokale informele armoede- en schuldenprojecten hiermee ondersteund. In het boek Van Schulden naar Kansen – Weten wat werkt staan de resultaten van het onderzoek naar het programma beschreven. Het boek is te koop bij reguliere en online boekwinkels.

Hoeveel huishoudens zijn er met het programma bereikt? Verbeterde de financiële zelfredzaamheid van de huishoudens? En wat zijn dan de succesfactoren van projecten en deelnemers? Met andere woorden: wat werkt er nu wel en niet in die projecten en wat kunnen al die andere honderden initiatieven in Nederland gericht op het tegengaan van armoede en schulden daarvan leren?

Wat werkt er voor wie?

In het boek wordt verder ingegaan op de projecten en wat ze toevoegen aan het gemeentelijk armoedebeleid en de formele schuldhulpverlening. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van motivatie van deelnemers als succesfactor, het realiseren van duurzame gedragsverandering en sturing op output, outcome of impact van projecten. Doel van het programma was onder meer de beantwoording van de vraag: wat werkt er voor wie? Na vijf jaar programma en onderzoek zijn er antwoorden gevonden op die vraag.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023