Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Deelnemersonderzoek

Van Schulden naar Kansen

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voerde samen met Nationale-Nederlanden en Aegon tussen 2016 en 2020 in zeven steden een programma uit gericht op het terugdringen van armoede en schulden. Onderdeel hiervan was het deelnemersonderzoek.

Met het onderzoek onder de deelnemers onderzochten we de ontwikkelingen op het gebied van financiële zelfredzaamheid en de door de deelnemers ervaren meerwaarde van deelname aan een project. Om het effect van de projecten in kaart te brengen voerden we op drie momenten een meting uit onder de deelnemers:

 1. Vlak voordat ze deelnamen aan het project (nulmeting – T0)
 2. Vlak nadat (binnen twee weken) ze hun deelname aan het project afrondden (éénmeting – T1)
 3. En 6 maanden na afloop van het traject (tweemeting – T2)


Publicaties deelnemersonderzoek

Stichting van Schulden naar Kansen / Nationale-Nederlanden

 • Lako, D., Vreugdenhil, S., Mak, J. & R. van Geuns (2017). Resultaten eerste deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen. Rapportage over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door de Delta Lloyd Foundation in 2016. Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
 • Mak, J. , Lako, D. , Schaap, R. , Cankor, E. , Telli, S. , & van Geuns, R. (2018). Resultaten tweede deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen: rapportage over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Stichting van Schulden naar Kansen in 2017 . Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
 • Mak, J., Telli, S., D., Schaap, Cankor, E., Emal, L., & van Geuns, R. (2018). Resultaten derde deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen: rapportage over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Stichting van Schulden naar Kansen in 2018. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
 • Boonstoppel, E., Mak, J., Emal, L., Telli, S., Otte, K., Broekhuizen, J. & R. van Geuns (2020). Resultaten vierde deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen. Tabellenrapportage over ontwikkeling van deelnemers aan projecten van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Stichting van Schulden naar Kansen in 2019. Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI)
 • Boonstoppel, E. (2021). Van Schulden naar Kansen: methodologsiche verantwoording: rapportage over de methodologische verantwoording van het onderzoek naar de opbrengsten van het programma Van Schulden naar Kansen, zoals beschreven in Geuns, R. van, Mak, J. & Boonstoppel E. (2021). Van Schulden naar Kansen. Weten wat werkt. Uitgeverij THOTH.

Aegon

 • Mak, J. , Cankor, E. , Lako, D. , Schaap, R. , Telli, S. , & van Geuns, R. (2018). Resultaten eerste deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen Aegon : rapportage over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Aegon in 2017 . Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
 • Mak, J., Telli, S., D., Schaap, Cankor, E., Emal, L., & van Geuns, R. (2018). Resultaten tweede deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen Aegon : rapportage over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Aegon in 2018. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
 • Boonstoppel, E., Mak, J., Emal, L., Telli, S., Otte, K., Broekhuizen, J. & R. van Geuns (2020). Resultaten derde deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen Aegon. Tabellenrapportage over deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Aegon in 2019. Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI)
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023