Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Contextonderzoek

Van Schulden naar Kansen

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voerde samen met Nationale-Nederlanden en Aegon tussen 2016 en 2020 in zeven steden een programma uit gericht op het terugdringen van armoede en schulden. Onderdeel hiervan was het contextonderzoek.

Per stad maakten we een selectie van postcodegebieden met de hoogste concentraties huishoudens met een (zeer) laag inkomen. Dat gebeurde volgens het niet-veel-maar-toereikend-criterium, omdat daar de meeste betalingsachterstanden voorkomen. Dit noemden we doelgebieden. Deelnemers aan de projecten die gefinancierd werden binnen het programma Van Schulden naar Kansen wonen grotendeels in deze doelgebieden.

Om na te gaan of er naast de projecten uit het Van Schulden naar Kansen programma nog andere zaken van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van financiële zelfredzaamheid van deelnemers, verrichten we ook een contextonderzoek. We onderzochten welke inspanningen er nog meer werden verricht in de doelgebieden om armoede (en schulden) te reduceren. Dit deden we door 5 jaar lang het beleid van 26 crediteuren in deze gebieden te volgen, als ook het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid van de zeven betrokken (deel)gemeenten. Daarnaast brachten we tussen 2015 en 2020 in kaart wat de stand van zaken is voor wat betreft betalingsachterstanden bij deze crediteuren: zij leverden hiertoe twee keer per jaar data hierover bij ons aan.

Tool voor crediteuren

Een van de resultaten van het contextonderzoek was de ontwikkeling van een tool voor crediteuren: een overzicht met cijfers waarin ze konden zien hoe zij zich positioneerden ten opzichte van de andere crediteuren als het gaat om betalingsachterstanden.

Publicaties contextonderzoek

De tussentijdse resultaten van het contextonderzoek deelden we jaarlijks enkel met de financiers en met de crediteuren die meewerkten aan het onderzoek. Deze publicaties zijn niet openbaar.

  • Geuns, R. van, Mak, J., Cuijpers, N., Lako, D., Schoorl, R. & D. Blom (2017). Resultaten eerste Doelgebiedenonderzoek Van Schulden naar Kansen. Rapportage over ontwikkelingen op het gebied van armoede, betaalachterstanden, crediteuren- en (deel)gemeentenbeleid in de doelgebieden van Van Schulden naar Kansen. Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI).
  • Cuijpers, N., Mak, J., Geuns, R. van & D. Lako (2019). Doelgebiedenonderzoek Van Schulden naar Kansen 2018. Rapportage over ontwikkelingen op het gebied van armoede, betaalachterstanden, crediteuren- en (deel)gemeentebeleid in de doelgebieden van Van Schulden naar Kansen. Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI).
  • Cuijpers, N., Mak, J. & R. van Geuns (2020). Doelgebiedenonderzoek Van Schulden naar Kansen 2019. Rapportage over ontwikkelingen op het gebied van armoede, betaalachterstanden, crediteuren- en (deel)gemeentebeleid in de doelgebieden van Van Schulden naar Kansen. Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI).
  • Cuijpers, N., Mak, J. & R. van Geuns (2021). Doelgebiedenonderzoek Van Schulden naar Kansen 2020. Rapportage over ontwikkelingen op het gebied van armoede, betaalachterstanden, crediteuren- en (deel)gemeentebeleid in de doelgebieden van Van Schulden naar Kansen. Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI).
  • Cuijpers, N., Mak, J. & R. van Geuns (2021).
    Eindrapport Doelgebiedenonderzoek Van Schulden naar Kansen 2021.
21 december 2022