Centre for Financial Innovation

5. Beleid

Onder het kopje beleid kijken we naar twee zaken: de effectiviteit van risicomanagement en Control self assessment (CSA). Allereerst besteden we aandacht aan de algehele waardering voor de invulling van de onafhankelijke controlfunctie.

5.1 Waardering

We stelden de vraag (aan het eind van de vragenlijst, nadat we diverse vragen hadden gesteld) of men een overall oordeel kon geven hoe tevreden men is over de invulling van de onafhankelijke controlfunctie. De totaalscore komt uit op een 7,5.

Dat past bij wat we uit de interviews en reacties rond het onderzoek horen: na de schandalen, de parlementaire enquête en de introductie van de Woningwet heeft de sector aanzienlijke verbeteringen laten zien. De invoering van de ocf heeft volgens velen daar een belangrijke rol in gehad (zie ook onze introductiefilmpjes van Albert Kerssies en Jeroen Pepers die we na afloop van het symposium hier zullen delen).

De poster laat het totaalcijfer zien, inclusief de verschillen tussen de groepen respondenten, namelijk de ocf zelf (geven zichzelf het hoogste cijfer), directeur/bestuurders, managers en commissarissen. We vermelden ook de standaard deviatie; dat is een maat voor de spreiding: hoe groter dat getal des te groter de verscheidenheid aan gegeven cijfers.

De poster laat ook het verschil in tevredenheid zien als we onderscheid maken naar grootte van corporatie. De grotere zijn over het algemeen wat meer tevreden. De kleinere geven een 7,4.

5.2 Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van corporaties en de ocf. We schreven een artikel hierover in het blad TPC. Het artikel is hier te downloaden (met toestemming van de redactie).

We hebben de gegevens ook samengevat in onderstaande poster:

Wat bepaalt nu de effectiviteit van dat risicomanagement? Vier aspecten onderzochten we. Het blijkt dat een reflectieve cultuur binnen een corporatie hier een belangrijke rol heeft. Zie daarvoor ook deze kennisclip:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De vragenlijst die we voor dit deel van het onderzoek gebruikten vertaalde we uit een artikel van Pekkola (2015). Deze is hier te downloaden voor eigen gebruik.

Een ander belangrijk aspect is de rol die de ocf inneemt. Heel algemeen gesteld: hoe meer de ocf de eigen rol oppakt, des te effectiever is het risicomanagement.

Dit wordt volledig besproken in de volgende kennisclip:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

5.3 Control self assessment

Control self assessment (CSA) is een benadering van control waarbij alle medewerkers als het ware zichzelf assessen. Een omschrijving is de volgende: “CSA is een gestructureerd proces waarmee de effectiviteit van de interne beheersmaatregelen ten aanzien van een of meer bedrijfsproces(sen) wordt beoordeeld door de managers en medewerkers die bij de uitvoering en beheersing van dat proces zijn betrokken, met als doel een bijdrage te leveren aan de zekerheid dat de organisatiedoelen worden gehaald.” (Moed, 2005, p. 37).

Tijdens hun afstudeerstages zijn drie studenten hiermee aan de slag gegaan. CSA wordt ook wel binnen corporaties gebruikt. Frank Jan de Graaf publiceerde er een aantal jaar geleden al over (Molenkamp & De Graaf, 2012).

Hieronder de kennisclip waarin CSA en de basisprincipes van control worden uitgelegd:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 19 december 2022