Centre for Financial Innovation

1. Onderzoeksdriehoek

Aan welke voorwaarden voor persoon, positie en beleid moet worden voldaan om een onafhankelijke controlfunctie in te richten?

Dat is de vraag die centraal staat bij het project Van Goeden Huize, de professional en de onafhankelijke controlfunctie binnen woningcorporaties.

Drie samenhangende aspecten staan dus centraal in ons onderzoek: persoon, positie en beleid. Die drie aspecten komen terug op deze website waar we rapporteren over onderzoeksbevindingen en antwoord geven op de gestelde vraag. Per aspecten hebben we een deelvraag.

  • Vraag 1. Welke eisen stelt de onafhankelijke controlfunctie aan de persoon die die functie vervult? Denk hierbij vooral aan competenties: wat moet je kunnen en kennen.
  • Vraag 2. Wat is de optimale positie van de onafhankelijke controlfunctie binnen de woningcorporatie en welke taken horen daarbij?
  • Vraag 3. Wat moet het organisatiebeleid zijn aangaande de onafhankelijke controlfunctie? Je kunt immers nog zo goed zijn, een duidelijk takenpakket hebben, maar als het beleid de optimale invulling niet ondersteunt, komt die onafhankelijke controlfunctie ook niet tot zijn recht.

Vandaar dus onze driedeling: persoon, positie en beleid, gesymboliseerd in een driehoek. Het gaat daarbij niet alleen om de afzonderlijke aspecten, maar ook om de samenhang.

Het onderzoek is op diverse manier uitgevoerd. Op deze pagina is een overzicht van het project te vinden.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van SIA Raak, publiek.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 19 december 2022