Hogeschool van Amsterdam

Goed bestuur

Bij de Hogeschool van Amsterdam hanteren we het volgende systeem van bestuur en toezicht.

De Hogeschool van Amsterdam wordt in stand gehouden door de Stichting Hogeschool van Amsterdam. Deze stichting kent twee organen: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam vormt een personele en bestuurlijke eenheid met het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. In het Instellingsplan geeft het College van Bestuur onder meer aan hoe deze samenwerking tussen beide instellingen wordt uitgewerkt.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 november 2016