Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Home separator Nieuws separator Duurzame ledverlichting op de Hogeschool van Amsterdam een feit

Duurzame ledverlichting op de Hogeschool van Amsterdam een feit

1led

De afgelopen zes maanden heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een pilot met ledverlichting uitgevoerd in het Theo Thijssenhuis op de Amstelcampus. Er is onderzocht hoe duurzaam ledverlichting is en of het een geschikte manier van verlichten is voor onderwijsruimtes. De pilot leverde zulke goede resultaten op dat er is besloten tot het plaatsen van ledverlichting in het Wibauthuis en Muller-Lulofshuis. Deze gebouwen behoren bij de Amstelcampus en zijn nog in aanbouw.

Reductie elektriciteitsverbruik
Het Wibauthuis en Muller-Lulofshuis zijn naar verwachting de eerste grote onderwijsgebouwen in Nederland die voor het overgrote deel zijn uitgerust met ledverlichting. De HvA maakt in deze gebouwen geen gebruik meer van minder energie-efficiënte conventionele verlichting. Dankzij de plaatsing van ledverlichting in het Wibaut- en Muller-Lulofshuis wordt het elektriciteitsverbruik gereduceerd met een factor die gelijk staat aan het verbruik van 117 huishoudens per jaar. Dat levert een vermindering van 232 ton CO2-uitstoot op.

Initiatief van HvA-student
Student Technische Bedrijfskunde Justin Groot maakte tijdens een stage bij een verlichtingsbedrijf in de Verenigde Staten kennis met ledverlichting. Eenmaal terug in Nederland merkte hij op dat er in de HvA-gebouwen nergens ledverlichting hing. Hij zocht contact met het College van Bestuur en adviseerde de HvA gebruik te maken van ledverlichting. Aangezien duurzaamheid een belangrijk speerpunt van de HvA is en de HvA zich in haar instellingsplan committeert aan het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot, werd dit advies positief opgepakt en wordt er de komende tijd steeds meer met ledverlichting gewerkt op HvA-locaties.

Meer artikelen over: