Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kennisbasis Junior Leraar

Kennisbasis startende leraren

Er is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en begeleidng van startende leraren. De kennis die dat onderzoek oplevert is van belang bij het vormgeven van begeleidingstrajecten voor startende leraren in scholen.

Theorie en onderzoek rond het leren van startende leraren is samengebracht in een Kennisbasis Startende Leraren. Deze Kennisbasis is een groeidocument dat aan gevuld kan worden op basis van nieuwe inzichten en ervaringen. Suggesties en aanvullingen zijn daarom welkom.

Deze Kennisbasis Startende leraren in Amsterdam heeft verschillende doelen:

  • Het bieden van een overzicht van relevante theorie, kennis en inzichten die behulpzaam kunnen zijn bij het vormgeven en inrichten van effectieve begeleidingsprogramma’s voor leraren.
  • Het bieden van een handvat voor schoolbesturen om hun begeleidingsprogramma’s voor startende leraren te analyseren en aan te scherpen. Daartoe kan iedere paragraaf aangevuld worden met een bestuurs- of schoolspecifieke paragrafen rond:
    • Stand van zaken/analyse van de eigen school
    • Ambities/implicaties voor verbetering
    • Concrete beleidskeuzes op (boven)school niveau

Op deze wijze kan het document ‘eigen’ gemaakt worden voor een specifieke context.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 3 december 2015