Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Doelgerichte ontwikkeling …

De producten die ontwikkeld zijn om de startende leraar te ondersteunen bij zijn ontwikkeling van startbekwaam naar bekwaam bestaan uit een digitale zelfscan, een kaartenbox met 23 dialoogkaarten en een afsluitend assessment. Bij deze instrumenten staat de doelgerichte ontwikkeling van verschillende bekwaamheden centraal.  

Bij de formulering van de beoogde bekwaamheidsdoelen:

  • is de nadruk gelegd op het effect van het handelen van de leraar op leerlingen;
  • ligt de focus op reflectie en professionele dialoog;
  • is gekozen voor een flexibel instrument waar starter en begeleider samen kunnen kiezen welke competenties besproken worden;
  • is gebruik gemaakt van verschillende beschrijvingskaders waaronder het ICALT-instrument van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit heeft geleid tot het benoemen van 23 bekwaamheden geclusterd in drie thema’s:

  • Pedagogisch bekwaam
  • Didactisch bekwaam
  • Collegiale samenwerking

De verwachting is dat de startende leraar het niveau Bekwaam binnen drie jaar bereikt.

De afzonderlijke instrumenten vormen een samenhangend geheel van doel, begeleiding, monitoring van voortgang, en vaststellen van het volgende niveau. Ze kunnen echter ook apart gebruikt worden.

bekwaamheden

Elke bekwaamheid is uitgewerkt op een kaart, die doelgericht ingezet kan worden voor begeleiding en ontwikkeling.

De achterkant van de kaart biedt handvatten voor reflectie en professionele dialoog over de beoogde bekwaamheden.

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 9 november 2017