Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Doelgerichte ontwikkeling …

Om de ontwikkeling van startbekaam- naar bekwaam leraarschap te ondersteunen zijn bekwaamheidsdoelen geformuleerd die een indicatie geven voor bekwaam leraarschap. Die bekwaamheidsbeschrijvingen kunnen doelgerichte ontwikkeling ondersteunen.

Bij de formulering van de bekwaamheidsbeschrijvingen voor bekwaam leraarschap:

  • Is gebruik gemaakt van verschillende beschrijvingskaders zoals de Amsterdamse kijkwijzer, het ICALT-instrument van de Rijksuniversiteit Groningen, en andere instrumenten.
  • Is de nadruk gelegd op het effect van het handelen van de leraar op leerlingen.
  • Ligt de focus op reflectie en professionele dialoog.
  • Is gekozen voor een flexibele instrument waar starter en begeleider samen kunnen kiezen welke competenties besproken worden.

Dit heeft geleid tot 23 bekwaamheden geclusterd in drie thema’s:

  • Pedagogisch bekwaam
  • Didactisch bekwaam
  • Collegiale samenwerking
bekwaamheden

Het bekwaamheidsniveau (basis)bekwaam is het niveau waar een startende leraar na ongeveer drie jaar zou moeten kunnen zitten. Dit niveau is uitgewerkt in voorbeelden van docentactiviteiten.

Elke bekwaamheid is uitgewerkt op een kaart, die doelgericht ingezet kan worden voor begeleiding en ontwikkeling.

De achterkant van de kaart biedt handvatten voor reflectie en professionele dialoog over de beoogde bekwaamheden.

De instrumenten zijn producten in ontwikkeling, verbetersuggesties zijn welkom.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 19 april 2016