Hogeschool van Amsterdam

20141111 DMCI-onderwijs wordt gebaseerd op ateliers

Foliaweb - 11 november 2014

‘Het Amsterdams Model’, dat is de naam waaronder het Domein Digitale Media en Creatieve Industrie (DMCI) een nieuwe onderwijsvorm aan het ontwikkelen is. Vrijdag 31 oktober ondertekende domeinvoorzitter Geleyn Meijer een wordcloud, een wolk met woorden die de uitgangspunten van het nieuwe Amsterdams Model moeten vormen. Vanaf volgend jaar worden er steeds kleine stapjes gezet om die uitgangspunten vorm te geven, waarna DMCI in 2020 helemaal over wil zijn op het Amsterdams Model.

Wordcloud
28 november 2014