Centre of Expertise Urban Vitality

Meetinstrumenten

Het lectoraat Ergotherapie - Participatie & Omgeving ontwikkelt en implementeert meetinstrumenten gericht op activiteiten en participatie.

Activity Card Sort (ACS)

Opstaan, naar je werk gaan, hobby’s uitvoeren of je smartphone gebruiken. Dagelijkse activiteiten die zo vanzelfsprekend lijken. Totdat er iets gebeurt waardoor deze vanzelfsprekendheid verandert. De Activity Card Sort is een meetinstrument dat dagelijkse activiteiten van mensen in kaart brengt. Door het sorteren van foto’s meten ergotherapeuten in hoeverre het activiteitenrepertoire van hun cliënt is veranderd. Lees meer over Activity Card Sort

WRITIC

Als kinderen goed kunnen schrijven, komen ze beter mee op school. Ze leren beter lezen en spellen en het is goed voor hun cognitieve ontwikkeling. Helaas ontwikkelen veel kinderen schrijfmoeilijkheden. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun schoolprestaties en zelfvertrouwen. Met het WRITIC-assessment kun je schrijfmoeilijkheden vroegtijdig voorkomen. Lees meer over WRITIC

COSA

De COSA is een cliënt-gecentreerd instrument voor zelfevaluatie van handelingsgebieden. Binnen dit instrument scoren kinderen en jongeren tussen de 7 en 18 jaar hun inzicht ten aanzien van het eigen gevoel van handelingscompetentie en het belang van alledaagse activiteiten. Lees meer over COSA

Model Of Human Occupation Screening Tool (MOHOST)

De Model Of Human Occupation Screening Tool (MOHOST) is een screeningsinstrument dat relatief eenvoudig en snel in gebruik is. De ergotherapeut verzamelt met verschillende methoden en uit verschillende situaties gegevens over de cliënt. De MOHOST biedt een systematische ordening van deze verschillende gegevens zodat er een overzicht ontstaat van de mate van participatie van de cliënt. Lees meer over MOHOST

Occupational Performance History Interview-II NL

De OPHI-II NL is een 3-delig ergotherapeutisch evaluatie-instrument voor het in kaart brengen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens over het handelen van de cliënt (in het verleden en heden). Lees meer over OPHI-II NL

Pediatric Volitional Questionnaire (PVQ)

De PVQ is een observatie-instrument dat de motivatie van een kind onderzoekt. Door systematisch vast te leggen hoe een kind reageert op en handelt in zijn of haar omgeving, krijg je inzicht in de interne motivatie van het kind en op welke manier de omgeving ‘het Willen’ versterkt of belemmert. Ergotherapeuten of door andere disciplines die te maken hebben met de motivatie van een kind kunnen de PVQ gebruiken. Lees meer over de PVQ

Short Child Occupational Profile-NL (SCOPE-NL)

De Short Child Occupational Profile-NL (SCOPE-NL) geeft een breed beeld van de participatie in het handelen van een kind. Het instrumenten biedt therapeuten de mogelijkheid om op systematische wijze de factoren te evalueren die de participatie in het handelen vergemakkelijken of verhinderen. Lees meer over SCOPE NL

Gepubliceerd door  Urban Vitality 11 juli 2023