Centre of Expertise Urban Vitality

Achtergrond Activity Card Sort

De ACS werd in 1995 in Canada ontwikkeld. Vervolgens vertaalden en herschreven verschillende landen het instrument voor hun eigen sociaal-culturele situatie. Sociaal-culturele, maar ook technologische ontwikkelingen hebben namelijk invloed op het activiteitenrepertoire van mensen. Het is daarom belangrijk dat de foto’s op de kaarten passen binnen de culturele identiteit van het land waar de ACS afgenomen wordt.  

Eerste versie ACS-NL

In Nederland werd in 2008 de eerste versie van de ACS ontwikkeld: de ACS-NL. Deze versie richtte zich op cliënten van 60 jaar en ouder. Verschillende intra- en extramurale organisaties gebruiken sindsdien het instrument. De Jong, van Nes & Lindeboom onderzochten in 2012 de klinimetrische eigenschappen van deze eerste versie. Zij concludeerden dat de ACS goed meet in hoeverre cliënten betrokken zijn bij hun dagelijkse activiteiten. De ACS brengt zowel huidige activiteiten in kaart als activiteiten uit het verleden.

Ontwikkeling ACS-NL (18-64) en ACS-NL (65+)

In 2018 focusten onderzoekers zich op een aantal wensen rondom de eerste versie van de ACS-NL: het inzetten van het instrument bij cliënten jonger dan 60 jaar, het evalueren van de activiteitenset en het herzien van de foto’s op de kaarten. Onderzoekers van het RadboudUMC en de HvA ontwikkelden samen in 2022 twee meetinstrumenten: de ACS-NL voor cliënten van 18-64 jaar en de ACS-NL voor cliënten van 65 jaar en ouder.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 17 februari 2023