Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Circular Transition

Kringlopen sluiten in de stad

Een circulaire stad is een stad zonder afval, waarin materialen eindeloos worden (her)gebruikt. Circular Transition is één van de vier uitdagingen, of challenges, waar Urban Technology onderzoek naar doet. Dit onderzoek draagt bij aan de transitie van Amsterdam naar een circulaire stad.

Kringlopen sluiten

Metropool Regio Amsterdam (MRA) is dichtbevolkt. En de vraag naar materialen en producten groeit, terwijl grondstoffen steeds schaarser worden.

Daarom heeft de regio als doel om de import van materialen met 30% te verminderen. In plaats daarvan wil de regio meer materialen hergebruiken en kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Daarmee bespaart de MRA grondstoffen. Ook kan het de CO2-uitstoot met ruim 1 miljoen ton per jaar verminderen. Dat is 5,5% van de jaarlijkse CO2-uitstoot van Amsterdam.

Urban Technology wil daar actief aan bijdragen. Dit doen we door productieketens, gebouwen en gebieden te (her)ontwerpen en concrete voorbeelden van hoogwaardig hergebruik van materialen en producten te realiseren.

Expertise Circular Transition

Het onderzoek van Circular Transition richt zich op het (her)gebruik van materialen en producten en de inzet van hernieuwbare grondstoffen uit de regio, waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden. We doen data-analyse en ontwikkelen toepassingen en businessmodellen voor:

  • afval- en retourlogistiek in de stad;
  • (her)gebruik van reststromen en toepassen van circulaire ontwerpprincipes bij het (her)ontwerpen van producten, systemen en gebouwen;
  • inzet van flexibele en digitale productietechnieken voor lokale en kleinschalige productie in een stedelijke omgeving;
  • toepassen van gebiedsontwikkeling in de circulaire economie.

Onderzoekers

Lectoren

Inge Oskam, Walther Ploos van Amstel en Dick van Damme zijn met hun lectoraten aan de challenge Circular Transition verbonden. Zij doen onderzoek naar verrijken het onderwijs met hun expertise.

Hoofddocenten

Marta Malé-Alemany en Ed Malet zijn als hoofddocent aan de challenge Circular Transition verbonden. Zij doen onderzoek en geven onderwijs.

Partners

Wij werken onder andere samen met Gemeente Amsterdam, Amsterdam ArenA, Port of Amsterdam, SADC, Waternet, Icova, AEB AFval Energie Bedrijf, Klankbordgroep Circular Challenge AMEC, Cirkelstad, Amsterdam Institute for Metropolitan Studies (AMS), Wageningen University & Research, TNO, Pakhuis de Zwijger, MPI NL, Financieel Dagblad, Trouw en BNR.

Gepubliceerd door  Urban Technology 13 november 2020