Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

Over het project

Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

In het onderzoek is nagegaan wat er bekend is over interventies die kwetsbare jongeren helpen bij maatschappelijke participatie, welk zorgaanbod er in de regio Amsterdam beschikbaar is en wat er volgens professionals en jongeren nodig is om kwetsbare jongeren (beter) te ondersteunen bij maatschappelijke participatie.

Kort samengevat bleek dat er voldoende zorg- en begeleidingsaanbod is in de regio ter ondersteuning van maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren. Wat beter kan is de bejegening van deze jongeren en de aandacht voor het feit dat veel van hen het moeilijk vinden om contacten op te bouwen. Onderzoek laat zien dat aandacht voor sociale steun belangrijk is.

Twee ontwikkelgroepen van professionals en jongeren hebben beide thema’s opgepakt en drie producten opgeleverd voor professionals. Meer weten? Bekijk de producten.

21 april 2020