Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

Bejegening

Goed contact tussen jongeren en professionals is de basis van hulpverlening en begeleiding. Uit gesprekken met jongeren blijkt dat zij het contact met professionals wisselend ervaren. Ook buiten het onderzoek zijn dergelijke geluiden te horen.

Het Jeugdplatform Amsterdam, inspraakorgaan voor jongeren en ouders, heeft op basis van signalen over dit onderwerp bijvoorbeeld advies uitgebracht aan de gemeente Amsterdam:

zie deze link

Het Lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland heeft in samenwerking met het MBO-jeugdteam van Ouder- en Kindteams Amsterdam en met jongeren uit het MBO een module ontwikkeld voor het leren van professionals op het gebied van bejegening van jongeren. De leermodule is ontwikkeld voor en zelfstandig uit te voeren door organisaties waarin gewerkt wordt met en voor jongeren.

De volgende producten zijn verkrijgbaar:

Contactpersoon voor vragen over de documenten en de (uitvoering van de) leermodule:

Marte Wiersma

Email: marte.wiersma@inholland.nl

Telefoon: 06-11449851

2 februari 2021