HvA in de Stad

De 6 kenmerken van een HvA lab in de stad

De HvA heeft veel ervaring met het verzorgen van onderwijs in labs in de stad. De eerste labs waren de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) die in 2008 zijn opgericht. De 6 kenmerken van een HvA lab geven met elkaar een beeld van de ambities en ‘rijkheid’ van deze innovatieve vorm van samenwerken.

1. Lokale partners en netwerken

In een HvA lab werken lokale partners en netwerken op gelijkwaardige wijze samen. Er is sprake van een meerjarige samenwerking. De studenten, docenten en onderzoekers vormen samen met buurtbewoners en kennispartners een ‘innovatie-ecosysteem’.

2. Fysieke locatie

Een HvA lab heeft één of meerdere fysieke plekken met de juiste faciliteiten om als volwaardige leeromgeving te functioneren en te dienen als uitvalsbasis voor docenten, studenten, onderzoekers, buurtbewoners en kennispartners.

3. Gedeelde uitdagingen

De partners van een HvA lab werken samen aan lokale vraagstukken die:

4. Kennisactiviteiten

De kennisactiviteiten die worden aangeboden in een HvA lab bieden studenten de gelegenheid om:

  • Studiepunten te behalen (‘students as partners’) en zich te ontwikkelen op basis van interesse, ambitie of competentie.

  • Studenten van andere opleidingen, faculteiten en vo, mbo, hbo en wo-kennisinstellingen (‘multi level leren’) te ontmoeten en met elkaar samen te werken.

Denk aan stageopdrachten, afstudeerprojecten, ontwerpsessies, het ontwikkelen, testen en aanbieden van methoden, diensten en producten.

5. Podium

Een HvA lab biedt een plek voor debat en inspiratie en stimuleert de kennisuitwisseling tussen studenten, docenten, onderzoekers, kennispartners en buurtbewoners rond de uitdagingen van de wijk. Denk aan meetups, kennisdelers, exposities, kennisproducten, spreekuren en rondleidingen.

6. Verbinders

In een HvA lab zijn één of meerdere onafhankelijke ‘kennismakelaars’ aanwezig die zorg dragen voor het formuleren van de uitdagingen, de samenhang van de (kennis-)activiteiten en de binding met het netwerk.

Gepubliceerd door  HvA in de Stad 30 augustus 2022