Over taalbeleid

Het taalteam van Studentenzaken werkt met twee concepten: taalontwikkelend onderwijs (TOO) en English as a Medium of Instruction (EMI).

Taalontwikkelend onderwijs (TOO)​ draait om de vraag: hoe kunnen we ons onderwijs zo inrichten dat taal geen belemmering vormt voor studenten om te leren en om toetsen te maken, maar juist een bijdrage levert aan de cognitieve en talige ontwikkeling van studenten?

Dit sluit aan bij de missie en visie van de HvA waar uitgegaan wordt van het voelen van (mede)verantwoordelijkheid van alle docenten voor de prestaties van het team en waar ingezet wordt op collegialiteit, samenwerking en co-creaties. TOO sluit naadloos aan op de visie, rol en positie van het Nederlands (en Engels) in de 21e eeuw zoals geformuleerd in het rapport van de Taalunie ‘Iedereen taalcompetent ’. Om dit te realiseren is het cruciaal dat docenten bij elk vak taalbewust en taalontwikkelend te werk gaan, aldus dit rapport. Daarvoor zijn we in 2019 voor het eerst gaan werken met een keuzemenu taal.

De afgelopen jaren is op de HvA vooral ingezet op English as Medium of Instruction (EMI)​ bij verschillende opleidingen die de beslissing voor een Engelstalig curriculum hebben gemaakt. De EMI-docent richt zich namelijk niet alleen op de taalontwikkelende thema’s die gelden voor de Nederlands-talige situatie, maar moet evenzeer aandacht besteden aan de eigen Engelse taalvaardigheid en de toepassing van EMI-didactiek. Hierdoor verdient ook de selectie en inzet van EMI-docenten de nodige zorg. In het bijzonder staan de identiteit van de docent en het behoud van interactie centraal. Daarnaast is de focus op cu​rriculum​, toe​tsing​ & materialen en didactiek​ van groot belang, net als bij TOO Nederlands.​

Gepubliceerd door  Studentenzaken 7 april 2020