Alumni

Eerst HvA-student, nu HvA-medewerker

Testimonial

Dat onderwijs je vormt, daar is iedereen het wel over eens. Carline bekijkt het van de andere kant; zij probeert het onderwijs zelf vorm te geven. Tijdens haar studie, maar nu nog steeds. Via medezeggenschapsraden, studentenvakbonden en de politiek.

Goed onderwijs biedt eerlijkere kansen en de basis om te kunnen worden wie je bent

Carline van Breugel - Commerciële Economie (2016)

'Ik heb mij altijd ingezet voor inspraak van scholieren, en later studenten, op hun onderwijs. Want goed onderwijs biedt eerlijkere kansen en de basis om te kunnen worden wie je bent.'
Op de middelbare school was Carline actief bij LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en bij de HvA zette zij zich vervolgens in voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR): 'Bij de CMR kan je invloed uitoefenen op de hogeschool bijvoorbeeld op het vaststellen van de prioriteiten van de instelling of praktischer de nakijktermijn van tentamens. Dit draagt bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs.'

Master na bachelor Commerciële Economie

Die gedrevenheid kwam misschien wel doordat Carline de eerste in haar familie was die ging studeren. Nu bestaat hiervoor een het programma Tune In maar dat was er destijds nog niet. ‘Ik merk dat je als eerste generatie toch tegen barrières oploopt. Uit eigen ervaring weet ik dat uitval zoveel redenen kan hebben.’
Bijna moest ze stoppen in haar eerste jaar. De verhuizing vanuit Eindhoven naar een kamer in Amsterdam en de veelheid aan nieuwe informatie maakte het voor haar moeilijk om haar BSA te halen. Maar ze zette door en in 2016 rondde ze haar studie Commerciële Economie* succesvol af, waarna zij een master in Master in Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit (VU) behaalde.

Actief in de politiek

Tijdens en na haar studie bleef ze zich, naast haar werk als Adviseur Public Affairs, inzetten voor goed en toegankelijk onderwijs. Haar beslissing om bij D66 mee te doen als kandidaat-Kamerlid kwam ook hieruit voort, want ‘er wordt wel óver jongeren beslist, maar die beslissingen worden niet door jongeren zélf genomen.’
Door een persoonlijke campagne behaalde zij 15.004 voorkeursstemmen. ‘Helaas nét niet genoeg voor een Kamerlidmaatschap, maar hierdoor kwam ik wel op de radar en mocht ik spreken tijdens de HvA Alumnidag in 2021.’
Dat voelde vertrouwd en nu is Carline weer terug bij de HvA en nu als projectmanager NPO AP (Nationaal Programma Onderwijs Aanvullende Post).

Het Nationaal Programma Onderwijs - NP onderwijs - is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. De overheid geeft hiervoor 8,5 miljard uit aan onderwijsinstellingen in heel Nederland. Ook de Hogeschool van Amsterdam ontving hier een deel van. Het geld is bedoeld voor het inhalen van opgelopen vertraging en voor het vergoten van het welzijn door de versterking van de onderlinge binding.

‘Mijn functie is dat ik het proces vanaf het opstellen van de plannen tot de beoordeling en uiteindelijke monitoring mede ontwerp en begeleid. Dankzij de NPO AP middelen én de inzet van de faculteiten en diensten zijn er nu bijvoorbeeld meer studentpsychologen, is er meer begeleiding is voor klassen die vertraging hebben opgelopen en is er extra ingezet op het welzijn van studenten met een vluchtachtergrond.’

Een leven na de HvA, maar nooit zonder HvA

Stel dat Carline de HvA gaat verlaten, deze baan is eindig, dan blijft ze beschikbaar om gastcolleges te geven en, afhankelijk van de situatie, ook stagiairs in te zetten. ‘Zo kun je elkaar versterken, studenten leren veel van hun stage en als bedrijf of organisatie haal je een frisse blik in huis. Daarnaast geloof ik dat lesgeven je scherp houdt. De HvA blijft mij dus zeker zien!’

*Carline volgde de duale studie Commerciële Economie voor Toekomstig Ondernemers (CETO). Deze studie wordt niet meer aangeboden.

Meer informatie over het programma Tune In