HvA in Beeld

Tune In

Uit onderzoek van het lectoraat Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad blijkt dat de opleiding van ouders een sterke voorspeller is van het studiesucces van hun kinderen.

Onderzoek studiesucces eerstegeneratiestudenten

Van de studenten met laagopgeleide ouders (40% op het hbo) maakt 1 op de 4 de opleiding niet af. Onder medestudenten is dat 1 op 5. Om de kansen op studiesucces te bevorderen ontwikkelde de HvA speciaal voor eerstegeneratiestudenten een zomerintroductieprogramma. Het lectoraat inventariseerde voorafgaand de kansen en belemmeringen voor deze groep en volgde de ontwikkeling van de deelnemers aan het programma in de eerste zes maanden van hun studie. Studenten ervaren dat ze zelfverzekerder zijn en hun weg weten te vinden op de HvA. Een meerderheid geeft aan een ontwikkeling te ervaren in academisch ‘kapitaal’.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 juli 2020