Hogeschool van Amsterdam

Stagebureau Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Om zich te ontwikkelen tot professionele docenten is het lopen van goede stages voor ALO-studenten onontbeerlijk. Heeft u zo'n stageplaats? Raadpleeg de informatie hieronder om te beoordelen voor welke studenten uw plek het meest geschikt is.

De ALO heeft haar programma zo ingericht dat het grootste deel van de stages op scholen plaatsvindt. In het laatste opleidingsjaar zijn minorstages gepland die zich ook richten op andere werkvelden (zorg en sport). Hierdoor hebben studenten de mogelijkheid bij bedrijven en organisaties stage te lopen.

Stagelocaties

De stages vinden plaats in de regio van Amsterdam. De opleiding hanteert een 50-kilometergrens vanuit de ALO, met uitzondering van de kop van Noord-Holland.

Stageschema

In het stageschema vindt u de mogelijkheden qua tijdspad om een stageopdracht bij u uit te voeren. Download stageschema (pdf).

ALO-magazine

Meer weten over de laatste ontwikkelingen binnen de opleiding? 
Download het ALO- Magazine (PDF).

In het eerste jaar maken studenten kennis met het werkveld. Ze oriënteren zich op het beroep van leerkracht en het lesgeven aan kleine groepen. Om die reden lopen studenten in koppels twee stages: anderhalf blok in het voorgezet onderwijs en anderhalf blok in het primair onderwijs.

De stage beslaat één dag per week, op dinsdag of donderdag. Tijdens de stages geven studenten les in microteaching-situaties. Zij voeren ten minste één lessenreeks uit en lopen 56 uur stage in de BOS-driehoek (Buurt, Onderwijs en Sport).

Eerste jaar BOS stage

In het tweede jaar lopen studenten vier aaneengesloten blokken stage in het basisonderwijs. Studenten oefenen in het ontwerpen van lessenreeksen, lesgeven, inspelen op verschillen tussen leerlingen en het werken in teamverband. Ook leren zij problemen te signaleren en de consequenties daarvan te overzien. Daarvoor zijn zij  elke maandag minimaal vijf uur op de stageschool aanwezig.

STAGEGIDS tweede jaar

Tijdens het derde studiejaar lopen de studenten tijdens van september tot januari twee dagen per week stage op dinsdag en woensdag. Aan de orde komen: het ontwerpen van lessenreeksen, inspelen op verschillen tussen leerlingen en het evalueren van de eigen kwaliteit als docent.

Daarnaast dragen studenten bij aan de verbetering en vernieuwing van het vakwerkplan lichamelijke opvoeding voor de basisvorming (BAVO). Bovendien doen ze in de tweede helft van het schooljaar een praktijkonderzoek in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

STAGEGIDS derde jaar

In het vierde jaar lopen studenten twee typen stages: de minor- en de eindstage. Voor beiden gelden twee mogelijkheden: een lint- of blokstage.

  • lintstage: het hele jaar door twee dagen per week stage
  • blokstage: een half jaar lang vier dagen per week stage

Bij een minorstage gaat de voorkeur uit naar een lintstage zodat studenten de processen van een bedrijf of school een heel jaar lang meemaken. Bij minors en eindstages in het buitenland en stages bij bedrijven die projectmatig werken, gaat de voorkeur uit naar een blokstage.

STAGEGIDS eindstage

Aanmelden stage

Een stageopdracht kunt u aanmelden in het stagesysteem Centuri. Dit is een relatiebeheersysteem waarin u zelf contactgegevens invoert en stageopdrachten aanbiedt. Daarnaast kunt u ieder jaar snel en eenvoudig uw aanvraag opnieuw indienen.  

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 7 april 2017