Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving

  Dr. J. Gradener (Jeroen)

Docent/Onderzoeker
Email:
j.gradener@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Community development (opbouwwerk) I Capabilities Approach I Professionalisering I Effectiviteit & legitimering sociale beroepen I (Vergelijkend) kwalitatief onderzoek I Onderwijsontwikkeling
Afwezig:
Maandag, Dinsdag

Website:
Lectoraat Youth Spot
Ga naar HvA Research Database

Jeroen is als Hogeschoolhoofddocent werkzaam bij de Bachelor Social Work, en is daarnaast verbonden aan de Master Social Work en het Lectoraat Youth Spot. Hij is in 1994 afgestudeerd als cultuurpsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sindsdien is hij actief geweest als publicist, adviseur en programmamaker op het terrein van integratie, sociaal beleid en cultuurpolitiek. Sinds 2022 is hij ook als gastprofessor verbonden aan de Master Social Work van de Universiteit Antwerpen.

De interesses van Jeroen liggen op het brede terrein van samenlevingsopbouw en democratisering in het sociaal werk. In 2016 promoveerde hij op ‘Keys to The Community’, een internationaal vergelijkende case study naar legitimeringspraktijken van opbouwwerkers in Chelsea (VS), Soweto (Zuid Afrika) en Amsterdam. Hij is betrokken bij de Landelijke Actie Agenda Samenlevingsopbouw onder auspiciën van de Beroepsvereniging Professionals in het Sociaal Werk, waaraan onder meer ook Krachtproef. Sociaal Werk Nederland, Movisie, diverse hogescholen en zowel opbouwwerkers als opbouwwerkorganisaties zijn betrokken.

Onderzoek

Jeroen is is momenteel verbonden aan het NWA-project ‘Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies [Crafting Resilience]’, onder meer als co-promotor in de programmalijn ‘Navigating Professional Politics’, met onderzoek naar praktijken van sociale rechtvaardigheid in het sociaal werk.

Daarnaast werkt hij sinds 2016 als senior-onderzoeker in Amstelveen in het kader van de Werkplaats Sociaal Domein met een focus op actief burgerschap en collaborative governance .

Tenslotte is hij betrokken bij diverse Europese onderzoeksprojecten rondom stedelijk ‘community social work’, zoals Urban SOS

Advies

Jeroen is als adviseur betrokken bij het project Noordas van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Dit door de Open Society Foundation (https://www.opensocietyfoundations.org/) gefinancierde project richt zich op het stem geven aan, en organiseren van bewoners in Amsterdam Noord die in armoede leven.

Bestuur

Jeroen is sinds 2015 bestuurslid van Design Arbeid. Deze stichting ontwerpt en onderzoekt met artistieke middelen de mogelijkheid voor ontmoeting en zeggenschap in de publieke ruimte.

​​​​​​​

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database