Urban Vitality Open Science

Richtlijnen voor rapportage

Dit hoofdstuk gaat over hulpmiddelen die je zullen helpen bij het rapporteren van je onderzoek op zo'n manier dat lezers het kunnen begrijpen, repliceren of gebruiken.

Wat zijn verslagleggingsrichtlijnen?

Onvolledige verslaglegging kan erg vervelend zijn voor iedereen die een wetenschappelijk artikel echt wil begrijpen. In die zin is onvolledige rapportage een bron van verspilling. Vooral het ontbreken van rapportage over belangrijke methodologische aspecten kan een kritische beoordeling van de onderzoeksbevindingen in de weg staan. Elk onderdeel van een rapport (titel, (gestructureerde) samenvatting, inleiding, methoden, resultaten, discussie, conclusie, referenties, dankbetuigingen, bijlagen) heeft zijn eigen vereisten voor essentiële elementen die moeten worden gerapporteerd. Deze elementen kunnen variëren naargelang de opzet van uw studie. Richtlijnen voor rapportage vertellen u wat de noodzakelijke details zijn zodat anderen een goed beeld krijgen van wat u hebt gedaan en wat u hebt gevonden.

Waarom is volledige rapportage belangrijk?

Onderzoeksbevindingen op zich zijn niets waard als we niet weten hoe ze tot stand zijn gekomen. Bovendien heeft de Research Waste Movement vastgesteld dat onvolledige rapportage een behoorlijk deel van de verspilde investeringen in (biomedische) wetenschap vertegenwoordigt. Dit is waar rapportagerichtlijnen een rol spelen.

Wanneer moeten rapportagerichtlijnen worden gebruikt? Aan het begin en aan het eind

Wij adviseren u om de rapportagerichtlijn(en) die van toepassing zijn op uw onderzoeksopzet te identificeren onmiddellijk nadat u hebt bepaald welke onderzoeksopzet u gaat gebruiken. Wij raden u aan dit te doen omdat de richtlijnen u suggesties kunnen geven waaraan u anders niet zou hebben gedacht. Vervolgens, op het moment dat u het rapport schrijft, bekijkt u de (laatste versie van de) richtlijn opnieuw en gebruikt u deze voor de rapportage. Merk op dat meer en meer goede tijdschriften actief eisen dat je de rapportagerichtlijnen gebruikt.

Waar vind ik rapportagerichtlijnen?

De gemakkelijkste manier, althans voor medisch georiënteerd onderzoek, is om naar equator network te gaan. Equator network heeft ook een beslissingshulp, de equator wizard, die u helpt beslissen welke richtlijn bij uw onderzoek past. U vindt de wizard hier . Equator biedt checklists, stroomdiagrammen, gestructureerde tekst en links naar uitwerkingsdocumenten voor sommige van de meer zorgvuldig ontwikkelde richtlijnen, bijvoorbeeld:

Soort studie Rapportagerichtlijn
Randomized trial CONSORT , see also extentions: cluster, cross-over, stepped wedge, mutli-arm
Kwalitatief onderzoek COREQ , SRQR
Systematic review PRISMA , see also PRISMA-harms, network meta-analyses
Observatiestudie STROBE
Prediction models TRIPOD
20 juli 2022