Urban Vitality Open Science

Toolkit

The Urban Vitality Open science research manual

Deze informatie betreft de hoofdstukken van de Urban Vitality Open science research manual. Het handboek is geïnspireerd op de Nederlandse Gedragscode Onderzoeksintegriteit, de anti-onderzoeksafvalbeweging en principes van open science. Het is primair bedoeld voor onderzoekers van Urban Vitality en is gericht op het wetenschappelijke kwaliteitsproces.

Werken langs deze lijnen verhoogt de kwaliteit, transparantie en reproduceerbaarheid van het onderzoek (output) en vermindert de verspilling van onderzoek. De hoofdstukken volgen grotendeels onze UV Open science checklist en zijn verdeeld over vier fasen van de onderzoekscyclus: voorbereiding van het onderzoeksvoorstel, planning, uitvoering en afronding van het onderzoeksproject. We hebben ook enkele AUAS- en open science tools opgesomd die nuttig kunnen zijn. Het handboek is gericht op het wetenschappelijke kwaliteitsproces; uiteraard zijn andere vormen van integriteit en kwaliteit, zoals financiële (project)controle en andere projectmanagementactiviteiten, ook van belang, maar vallen buiten het bestek van dit handboek.

AUAS-onderzoeksondersteuningspagina

De UV Open science research manual is een aanvulling op de AUAS research support page (intranet) waar je verwijzingen vindt naar de meeste AUAS-diensten ter ondersteuning van onderzoekers.


Ontwikkeling van het UV-onderzoekshandboek

Aan het handboek is gewerkt op een Scrum-achtige manier in nauwe samenwerking met PhD-studenten, (junior-)onderzoekers en de AUAS Ethische Commissie. De meeste beschreven procedures zijn nog niet formeel goedgekeurd door de respectievelijke faculteiten, hoewel sommige voortvloeien uit AUAS-beleid. We bestrijken misschien niet het brede terrein en de toepassingen van praktijkgericht onderzoek, maar we denken dat de meeste hoofdstukken gelden voor alle onderzoeksdisciplines. Het handboek is nog niet af en zal voortdurend worden bijgewerkt. Jouw feedback wordt zeer op prijs gesteld.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 21 juli 2022