Centre of Expertise Urban Vitality

Het externe netwerk van Mensen in Beweging

Voor Mensen in Beweging heeft de Hogeschool van Amsterdam een uniek consortium opgezet. Een exclusieve groep met strategische partners. Deze partners zijn op verschillende manieren betrokken bij het programma. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van onderzoeken, bij het uitvoeren van de onderzoeken, bij het opstellen van onderzoeksvragen, bij het sturen van deze vragen en bij activiteiten in het onderwijs.

De onderzoeksgroep heeft constant contact met de partners. Om zo goed mogelijk samen te werken, maar ook om de resultaten van het onderzoek toe te passen in de praktijk. Dit contact loopt via de programmamanager van Mensen in Beweging en de 2 senior onderzoekers.

RIVM

Een van de belangrijkste partners van Mensen in Beweging is het RIVM. In 2018 werden de eerste afspraken gemaakt over een intensieve samenwerking. Zo kijken we bijvoorbeeld samen naar de mogelijkheden om ‘big data’ toe te passen in het onderzoek. Verder gaat Mensen in Beweging samen met het RIVM de grootstedelijke problemen van Amsterdam vergelijken met die van andere steden in Nederland.

Gemeente Amsterdam

De HvA werkt ook nauw samen met de gemeente Amsterdam. Die samenwerking is vastgelegd in een convenant, waarin beide partijen hebben aangeven de komende vijf jaar intensief te blijven samenwerken.

Sarphati Amsterdam

Nog een mooie samenwerking: de band tussen Sarphati Amsterdam en de HvA. Sarphati Amsterdam – research for healthy living – is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. De gezonde samenwerking tussen beide partijen is onlangs opnieuw ingevuld. Bij 2 onderzoeken van Mensen in Beweging wordt inmiddels al intensief samengewerkt, namelijk NutrABCD (ABCD-cohort) en het PROMIO-project (Helius-cohort).

Sarphati Amsterdam + GGD Amsterdam

Twee partners van het consortium werken ook onderling nauw samen. Sarphati Amsterdam en GGD Amsterdam hebben samen namelijk intensief contact met kennisinstellingen in Amsterdam. Daaruit is een bijzondere samenwerking ontstaan die diepgaand onderzoek doet naar aandoeningen die te maken hebben met een bepaalde levensstijl. Denk bijvoorbeeld aan overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

Amsterdam UMC

De HvA werkt al jaren samen met het Amsterdam UMC. Sinds 1 maart 2019 zijn onze banden nog gezonder geworden. Een lector van de Hogeschool van Amsterdam is namelijk benoemd tot hoogleraar Voeding en Beweging bij het Amsterdam UMC. Prof. dr. ir Peter Weijs geeft daar bijzondere aandacht aan eiwit.

Door deze benoeming is er nu een directe link tussen de leerstoel en het praktijkgericht onderzoek. Een van de projecten van Mensen in Beweging maakt hier al slim gebruik van. Namelijk het project ProIntens. De onderzoekers van ProIntens ontwikkelen manieren om oudere ziekenhuispatiënten meer eiwit te laten innemen.

Zorgcirkel/Omring (GRZPLUS)

GRZPLUS is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties De Zorgcirkel en Omring in Noord-Holland. GRZPLUS richt zich op herstel in een topklinische revalidatielocatie en ook in eigen huis. GRZPLUS heeft samen met de HvA twee 'living labs' ingericht; praktijkhuizen waar onderzoekers en studenten samen met zorgprofessionals van GRZPLUS innovatieve ideeën voor de geriatrische revalidatiezorg ontwikkelen en toetsen.

Word ook partner: breng Amsterdammers in beweging

De onderzoeksgroep is constant op zoek naar nieuwe partners. Bedrijven, organisaties, scholen of personen die een waardevolle bijdrage willen leveren aan de gezondheid van vele Amsterdammers. Partners om langlopende afspraken mee te maken.

Partner worden van het onderzoeksprogramma is enorm waardevol. Voor vele Amsterdammers. Maar ook voor uw eigen organisatie. Het onderzoek blijft namelijk niet bij onderzoek. De kennis die we opdoen wordt zo snel mogelijk toegepast in de praktijk. Met protocollen, handboeken en concrete producten en diensten.

Verder wordt u als partner gekoppeld aan het onderwijs. Bijvoorbeeld door opdrachten te geven voor onderzoek in de minor Zorgtechnologie of in de bachelorthesis. En ten slotte kunt u als partner natuurlijk ook een rol spelen bij het verlenen van stages en het geven van gastcolleges.

Mensen in Beweging is vooral op zoek naar partners die een rol willen spelen bij living labs: experimenten waarbij bewoners, bedrijven, overheden, studenten en onderzoekers samen een probleem aanpakken. Mensen in Beweging maakt al volop gebruikt van deze living labs. Zoals Polifysiek, het Amstelhuis en Diëtetiek Praktijk van de Toekomst / Amsterdam Nutritional Assessment Center.

Interesse om onze hoofdstad gezond te maken? Neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 september 2020