Centre of Expertise Urban Vitality

Mensen In beweging verhoogt kwaliteit van leven

21 sep 2021 16:55 | Urban Vitality

De kwaliteit van leven verbeteren voor kwetsbare groepen mensen. En verbinding maken met de praktijk. Vanuit de driehoek voeding, beweging en creatieve technologie. Dat is de ambitie van Josje Schoufour, geboren en getogen Amsterdamse én docent-onderzoeker bij het onderzoeksthema Mensen In Beweging (MIB) van het Centre of Expertise Urban Vitality. ‘Ik wil een verschil maken in de levens van mensen.’

Josje Schoufour studeerde Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit. ‘Daarna promoveerde ik bij het Erasmus Medisch Centrum. Ik onderzocht de kwetsbaarheid van ouderen met een verstandelijke beperking. Daarbij keek ik naar voeding en beweging, maar ook naar depressies en angst, en uiteindelijk naar algehele kwetsbaarheid. Vanwaar mijn interesse in kwetsbare mensen? Je kunt veel toevoegen aan de kwaliteit van leven. Dat motiveert.’

Koppeling met de praktijk

Na haar promotie deed ze meer onderzoek bij het Erasmus MC. Naar de combinatie van voeding en beweging. ‘Welke invloed heeft deze op het proces van ouder worden? Ik leerde heel veel over het belang van deze combinatie, maar miste de koppeling met de praktijk.’ De plek van docent-onderzoeker bij onderzoeksthema MIB was een logisch vervolg. ‘In mijn werk kwamen onderzoek en praktijk opeens samen. Dat ik daarvoor in Amsterdam mocht blijven, vind ik heerlijk’, lacht ze. ‘Ik hou van deze stad.’

Schoufour is één van de postdoc-onderzoekers bij Mensen In Beweging. ‘We werken vanuit de driehoek voeding, beweging en creatieve technologie. Ik ben voedingsexpert. Mijn collega Daniël Bossen is deskundig op het gebied van bewegen. Annette Brons maakt de driehoek compleet met haar kennis over creatieve technologie. Gezamenlijk halen we onderzoeksvragen op uit de praktijk en schrijven we onderzoeksvoorstellen. Daarnaast doen we zelf ook onderzoek en bewaken we de voortgang van diverse projecten.’

Josje Schoufour docent-onderzoeker HvA Mensen in Beweging

Josje Schoufour

Impact op levens

Een belangrijke voorwaarde voor Schoufour is dat haar werk impact heeft op de praktijk en de levens van mensen. ‘Het RITME-project is hiervan een mooi voorbeeld. Dit onderzoek, uitgevoerd samen met het Hartcentrum van het Amsterdam UMC, locatie AMC, richt zich op kwetsbare, vaak zeer oude mensen met een verkalkte aortaklep. Normaliter krijgt een patiënt met deze aandoening een nieuwe aortaklep tijdens een openhartoperatie. Bij kwetsbare ouderen gebeurt dit via een katheter in de lies. Na de ingreep blijkt dat patiënten weinig verbetering merken. Hun levensverwachting blijft laag.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze groep na de ingreep meer kwaliteit van leven hervindt zodat het effect van de ingreep succesvoller wordt? Deze vraag bereikte ons vanuit ons netwerk. Ik was betrokken bij het schrijven van het projectplan en de eerste verkenning van de praktijk. Wat gebeurt er nu precies met deze patiënten? En hoe kunnen wij ze het beste helpen? Samen met diverse partners ontwikkelen we voedings- en beweegadviezen én een ondersteunende applicatie.’

Subsidieaanvragen schrijven

De meeste onderzoeksprojecten starten, anders dan het RITME-project, vanuit een subsidieaanvraag. ‘Op dit moment werken we aan zo’n tien aanvragen. ‘Eén ervan is de aanvraag voor het LEEV!-onderzoek. In samenwerking met Hanze Hogeschool – de penvoerder - en onder meer het Erasmus MC willen we de leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking in een instelling verbeteren.

Vanuit de Hogeschool van Amsterdam (HvA) leveren wij expertise over voeding en beweging. Het doel is een duurzame leefstijlverandering. Maar hoe pas je je interventies aan op het niveau van de verschillende mensen? En hoe kunnen professionals hun begeleiding zo goed mogelijk op elkaar afstemmen? De aanvraag sluit mooi aan op mijn promotieonderzoek. Omdat het netwerk er al deels lag, richtte ik me met name op de eerste verkenning en het schrijven van het onderzoeksplan. We zijn door de eerste ronde van de selectie. Er werken veel partijen mee. Dat maakt het voor mij heel interessant.’

Belang van samenwerking

Een andere, voor Schoufour interessante én internationale, samenwerking vindt plaats binnen het SO-NUTS-project. ‘We onderzoeken hoe we ouderen die met pensioen gaan kunnen stimuleren om zo gezond mogelijk te blijven of te gaan leven. Dit om overgewicht en spierafbraak te voorkomen. Ik doe een stuk onderzoek. Daarnaast breng ik als projectleider mensen bij elkaar, zorg ik ervoor dat mensen op tijd hun informatie aanleveren en hou ik overzicht. Natuurlijk is dat soms lastig. Niet iedereen is dichtbij. Toch is het geweldig als we een applicatie kunnen ontwerpen die in verschillende talen werkt en die bij diverse culturen past.’

De grootste uitdaging vindt Schoufour niet de diverse projecten naast elkaar. ‘Juist de samenwerking met andere disciplines is soms zoeken. Je moet elkaars taal leren spreken. Gelukkig gaat dit steeds beter. Ik ben namelijk overtuigd van het belang van de combinatie van een gezonde leefstijl én de toepassing van creatieve technologie. Wanneer ik hoor dat mensen door ons onderzoek niet meer hijgend de trap beklimmen of weer lekker met hun kleinkind kunnen spelen, dan wil ik nog een stapje harder lopen. Daar doe ik het voor.’