Centre of Expertise Urban Vitality

INTERMED

INTERMED is een methode waar een tool uit is ontstaan om meer grip te krijgen op patiëntencomplexiteit en zorgcomplexiteit. Hiermee onderzoeken hoe we de zorg voor de relatief kleine groep complexe patiënten – die relatief veel geld kost – beter en efficiënter kunnen inrichten. Dit leidt tot het beter in kaart brengen van patiënten met complexe zorgbehoeften en hierbij de juiste zorg te verlenen.

De INTERMED-methode kan in principe de complexiteit van volwassen patiënten in alle zorgfaciliteiten, dus in het ziekenhuis, de polikliniek en in de wijk, analyseren. Hierbij wordt uit gegaan van de biopsychosociale ofwel integrale benadering. Via een interview of vragenlijst verzamelt de hulpverlener gegevens over de lichamelijke (biologische), de psychische en sociale toestand van de patiënt en gegevens over de zorgverlening in het verleden en voor de toekomst.

Nadat de gegevens over deze risico’s zijn geïnventariseerd, worden de risico’s gewogen. Deze risicoweging leidt tegelijkertijd tot een aanwijzing wat er met deze risico’s gedaan moet worden: niets (groen), in de gaten houden (geel), actief handelen (oranje), of intensief of onmiddellijk handelen (rood). INTERMED wordt toegepast in onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek.

Bekijk hieronder de animatie over INTERMED

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 september 2020