Centre of Expertise Urban Vitality

Missie en kernwaarden

Lectoraat Ergotherapie - Participatie en Omgeving

Ergotherapeuten lopen voor op de landelijke ontwikkelingen in zorg en welzijn en richten zich op het functioneren van mensen en gemeenschappen. Dagelijks handelen is de centrale component in ergotherapeutische preventie en interventie en van invloed op gezondheid, welzijn en participatie.

Missie

 • Het betrekken van eindgebruikers in alle fases van het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kennis.
 • Het betrekken van studenten en docenten bij het praktijkonderzoek in alle fases van kennisontwikkeling en implementatie.
 • Het ontwikkelen en gebruiken van innovatieve methodes om de eindgebruikers te bereiken en te betrekken bij onderzoeksprojecten.
 • Het stimuleren van doorwerking van de opgedane inzichten; nationaal en internationaal.
 • Het in stand houden en uitbreiden van kennis voor een variatie aan onderzoeksmethoden.
 • Het actief delen van kennis met nationale en internationale kennisinstellingen op het gebied van Occupational Science en Participatie door het stimuleren van uitwisseling en structurele samenwerking.

Kernwaarden

 • Diversiteit en inclusie in wat het lectoraat doet en de manier waarop.
 • In co-creatie met de doelgroep.
 • Ethisch en duurzaam handelen.
 • Samenwerken gericht op wederkerigheid binnen en buiten het lectoraat.
 • Waarderen van inbreng op basis van gelijkwaardigheid.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 13 juli 2021