Centre of Expertise Urban Vitality

Resultaten

Meten Amsterdamse Motoriek Basisonderwijs

Bij de motorische ontwikkeling van 6 tot 7-jarigen hebben de onderzoekers een onderverdeling gemaakt in drie groepen: normaal gewicht, overgewicht en obesitas. Er blijkt weinig verschil tussen de groepen.

Bij de motorische ontwikkeling van 8 tot 9-jarigen ontstaat echter een ‘trapje’ als de kinderen met een normaal gewicht, overgewicht en obesitas naast elkaar worden gezet. Naarmate kinderen van die leeftijdsgroep zwaarder zijn, vertonen ze een zwakkere motoriek. Dat trapje wordt nog steiler bij de groep kinderen van 10-11 jaar.

Het lijkt er dus op dat kinderen ergens tussen 7-11 jaar uit de pas gaan lopen. Dat pleit voor vroegtijdig signaleren en verhelpen van afwijkingen in motoriek en gewicht.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 februari 2019