Centre of Expertise Urban Vitality

MAMBO - Meten Amsterdamse Motoriek Basisonderwijs

Amsterdamse kinderen bewegen steeds minder; maar liefst 15 procent heeft een vertraagde motorische ontwikkeling en 23 tot 40 procent is te zwaar. Bewegingsonderwijs speelt een belangrijke rol bij de aanpak van dit probleem. Met het MAMBO-project brengt het lectoraat Bewegen In en Om School de motorische vaardigheid en BMI van Amsterdamse kinderen in kaart.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Voor een gezonde sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen is een goede motoriek belangrijk. Als een gymdocent motorische problemen in een vroeg stadium signaleert, kan hij tijdig ingrijpen. Bijvoorbeeld door extra gymlessen of met beweegopdrachten voor thuis. Zo betrekt hij ook de ouders erbij.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 februari 2019